{HEADER END}
{DIFF START}

MLAB

[/] [index.cs.html] -

Rozdíly mezi revizemi 43 a 61

Zobraz celý soubor

Revize 43 Revize 61
?rev1line? ?rev2line?
  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3c.org/TR/html4/strict.dtd">
 
  <html>
 
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" />
  <title> Hlavní stránka MLAB </title>
  <link rel="StyleSheet" href="./Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl" />
  <meta name="keywords" content="stavebnice MLAB univerzální moduly" />
  <meta name="description" content="Projekt MLAB, Hlavní stránka" />
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="./Web/PIC/MLAB.ico" />
  <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="./Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
  </head>
 
  <body lang="cs">
 
  <!-- ============== HLAVICKA ============== -->
  <div class="Header">
  <script type="text/javascript">
  <!--
  DrawHeader();
  // -->
  </script>
  <noscript>
  <b> Pro zobrazení (vložení) hlavièky je potøeba JavaScript </b>
  </noscript>
  </div>
 
  <!-- ============== MENU ============== -->
  <div class="Menu">
  <script type="text/javascript">
  <!--
  DrawMenu();
  // -->
  </script>
  <noscript>
  <b> Pro zobrazení (vložení) menu je potøeba JavaScript </b>
  </noscript>
  </div>
 
  <!-- ============== TEXT ============== -->
  <div class="Text">
  <p class="Title">
  Vítejte ve svìtì MLAB
  <br>
  <a href="index.cs.html"><img border=0 width=22 height=13 src="./Web/PIC/CZE.gif" alt="Èeská vlajka"></a>
  <a href="index.en.html"><img border=0 width=22 height=13 src="./Web/PIC/GBR.gif" alt="Britská vlajka"></a>
  </p>
  <p class=Subtitle>
  Nekomerèní WEB nadšencù pro elektroniku s originálními návrhy modulù
  stavebnice MLAB. Zvláštì nás zajímají jednoèipové procesory
  a drobná robotika.
  <br>
  <i>
  Web není ještì hotový. Právì na nìm pracujeme.
  </i>
  </p>
  <p>
  Tento WEB slouží ke zveøejòování designù pro stavebnici
  <a href="./Web/AboutMLAB.cs.html">MLAB</a>
  a dalších designù a èlánkù našich
  <a href="./Web/AboutAuthors.cs.html">autorù</a>.
  Naším cílem je pøinášet <i>hodnotné informace</i>. Jsme autoøi nikoli
  sbìratelé odkazù. Více informací o našich cílech naleznete
  <a href="./Web/AboutWeb.cs.html">na stránce o webu</a>.
  </p>
  </div>
 
  <!-- ============== PATIÈKA ============== -->
  <div class="Footer">
  <script type="text/javascript">
  <!--
  DrawFooter();
  // -->
  </script>
  <noscript>
  <b> Pro zobrazení (vložení) hlavièky je potøeba JavaScript </b>
  </noscript>
  </div>
 
  </body>
 
  </html>
{DIFF END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1