{HEADER END}
{DIFF START}

MLAB

[/] [robots.txt] -

Rozdíly mezi revizemi 409 a 410

Zobraz celý soubor

Revize 409 Revize 410
Line 6... Line 6...
# Robots Exclusion Standard: # Robots Exclusion Standard:
# http://www.robotstxt.org/wc/exclusion.html#robotstxt # http://www.robotstxt.org/wc/exclusion.html#robotstxt
# #
# User-agent: <agent-string> # User-agent: <agent-string>
# Disallow: <path> # Disallow: <path>
# ------------------------------------------------------------------------------ # --------------------------------------------------------------------------------
User-agent: * User-agent: *
Disallow: /WebSVN/ Disallow: /WebSVN/
Disallow: /Web/Maintenance/ Disallow: /Web/Maintenance/
{DIFF END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1