{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Articles/] [HowTo/] [DirInfo.txt] - Revize 944

Přejdi na současnou revizi

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

//
// Toto je popisný soubor pro popis obsahu adresáře
//

[InfoShortDescription.en]
  How To

[InfoShortDescription.cs]
  Návody
  
[InfoLongDescription.en]
  You can find here "how to" arcticles. Most in Czech language.
  
[InfoLongDescription.cs]
  Zde jsou návody a standardní postupy.

[SortPreferences]

[End]
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1