{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Articles/] [HowTo/] [Rules/] [DOC/] [HTML/] [Rules.cs.html] - Revize 3241

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title> Pravidla a postupy </title>
  <meta name="keywords" content="stavebnice MLAB pravidla projektu a standardní postupy">
  <meta name="description" content="Projekt MLAB, Pravidla a postupy">
  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Head.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <link rel="StyleSheet" href="../../../../../Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl">
  <link rel="StyleSheet" href="../../../../../Web/CSS/MLAB_Print.css" type="text/css" media="print">
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../../../../../Web/PIC/MLAB.ico">
  <script type="text/javascript" src="../../../../../Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->
 </head>

 <body lang="cs">

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Header.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== HLAVICKA ============== -->
  <div class="Header">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../../../../../");
    DrawHeader();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Menu.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== MENU ============== -->
  <div class="Menu">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../../../../../");
    DrawMenu();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) menu je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

  <!-- ============== TEXT ============== -->
  <div class="Text">
   <p class="Title">
    Návrhová pravidla a standardní postupy
   </p>
   <p class=Autor>
    Milan Horkel
   </p>
   <p class="Subtitle">
    Tento dokument popisuje návrhová pravidla návrhu modulů (tvorby
    schématu, návrhu plošného spoje) a standardní postupy (zejména pro
    generování dokumentace a technologických výstupů). Cílem je dělat věci
    osvědčeným postupem aby vznikalo méně chyb.
   </p>

<p class="Remark">
Přestavujeme strukturu webu a tak mohou být některé části dokumentu trochu
zastaralé. Dále plánujeme rozdělení tohoto dokumentu na menší části.
Odkazy mohou být také chybné.
</p>

   <!-- Automatické generování obsahu JS -->
   <div class="PutTocHere 2"></div>

   <h1> Obecné náležitosti návrhu </h1>

   <h2> Zapojení </h2>

   <p>
    Zapojení by mělo být co nejvíce odolné vůči potenciální chybě obsluhy.
    To znamená, hlavně proti přepólování a připojení špatného druhu napájení,
    nebo zkratování vstupů a výstupů.
   </p>

   <p>
    Odolnost proti přepólování se obvykle zajišťuje antiparalelní diodou
    připojenou k napájecímu konektoru. Předpokládá se, že použitý napájecí
    zdroj má rozumně nastavené omezení proudu.
   </p>

   <h2> Napájecí konektory </h2>

   <p>
    Pro napěťové nízkoodběrové napájení se požívají hřebínky stejného typu,
    jako ve zbytku stavebnice. Mají však definované konfigurace:
   </p>

   <img src="Rules_files/PowerConnectors.png" height="234" width="468"
    alt="Napájecí konektory">

   <p>
    Na výkonové napajení se používají konektory FASTON, WAGO-256 nebo případne šroubové
    svorkovnice do plošných spojů ARK. Plošný spoj by ale měl prioritně předpokládat svorkovnici WAGO-256, tedy dva piny na pól.
   </p>

   <p>
    Napájecích konektorů se na modul obvykle umísťují dva, aby bylo možné
    smyčkovat napájení.
   </p>

   <h2> Napájecí kablíky </h2>
   <p>
    Pro připojování napájení se používá stejných kablíků s barevným označením adoptovaným z ATX standardu. Konkrétní realizace je takováto:
   </p>
   <ul>

   <h3> 5V </h3>
    <li>
     Pro napájení +5V se používají kablíky červené (+) a modré barvy (-) zasunuté do 3-pinových dutinek. Krajní vývody jsou zem a prostřední vývod je napájení. Toto napětí je obvykle buď
     stabilizované nebo získávané z&nbsp;baterií. A neobsahuje proto zásadní překmity které by byly nebezpečné pro logické obvody. Nepřípustné je tímto napájením napájet elektromechanické díly jako jsou napríklad komutátorové motory. 
    </li>

   <h3> 3,3V </h3>
    <li>
     Pro napájení +3.3 V se používají kablíky oranžové (+) a modré barvy (-) zasunuté do 3-pinových dutinek. Krajní vývody jsou zem a prostřední vývod je napájení. Toto napětí musí být stabilizováno a zajištěno tak, aby jeho hodnota nemohla překročit 3,6 V. Nepřípustné je tímto napájením napájet elektromechanické díly jako jsou napríklad komutátorové motory, nebo solenoidy. 
    </li>

   <h3> 12V </h3>
    <li>
     Pro napájení nad +5V (typicky +12V nebo +16V pro programátor nebo pro
     výkonové výstupy) se používají kablíky se 4-pinovými dutinkami. Krajní vývody jsou
     zem (černý vodič) a oba prostřední vývody jsou napájení (žlutý vodič). Toto napětí může být
     stabilizované ale není to vyžadováno. Předpokládá se, že konstruktér
     ví, co dělá, když manipuluje s „vysokým“ napětím které může s přehledem poškodit většinu dnes používaných itegrovaných obvodů.
    </li>
   </ul>


   <h2> Návrh plošného spoje </h2>

   <p>
    U návrhu plošného spoje se postupuje tak, že se ze součástek utvoří
    skupiny (například napájení, hodiny, programování), které by se neměly v
    žádném případě rozdělit tyto skupiny se pak poskládají tak, aby
    se spoje mezi nimi co nejméně křížily, když se dostaneme do stavu, kdy
    se zdá, že už to líp nejde, tak se začne přemýšlet, jestli se nějaké
    součástky nemohou ze skupiny oddělit, v některých případech to jde a ty
    se pak použijí pro vyřešení zbývajících problémů s křížením. Tím se
    dosáhne toho, že výsledný tišťák je přehledný, snadno se osazuje a
    opravuje a hlavně jde většinou při použití velkých klasických součástek
    navrhnout bez propojek.
   </p>

   <h2>Geometrické vlastnosti Elementů.</h2>

   <p class="ShiftRight">
    Grid pro součástky – <i>25mils</i> nebo <i>10mils</i> <br>
    Grid pro rohové díry – <i>400mils</i> <br>
   </p>

   <p>
    <i>Rohové</i> díry jsou u všech modulů stavebnice v rastru 400mils (10.16mm).
    Počítá se se šrouby M3x12 a plošný spoj se podkládá distančními sloupky M3x5 nebo dvěma maticemi M3.
   </p>

   <p class="ShiftRight">
    Rohové díry na modulech vrtané vrtákem o <i>Ø3mm</i> <br>
    Díry na nosné desce - <i>Ø3.15mm</i> vrtají vrtákem o <i>Ø3.2mm</i> <br>
   </p>

   <p class="ShiftRight">
    Velikost desky - v násobcích <i>400mils [-10mils]</i> <br>
    Grid pro obrys desky - <i>200mils</i> <br>
    Obrys desky - zmenšit o <i>10mils</i> na všech stranách <br>
    Obrys desky – šířka čáry <i>5mils</i> <br>
    Kótování – šířka čar <i>5mils</i> <br>
   </p>

   <p>
    Měděné plochy.
   </p>

   <p class="ShiftRight">
    Šrafování <i>12mils</i> <br>
    Clearance <i>20mils</i> <br>
   </p>

   <p>
    U větších součástek a u konektorů je vhodné zvětšit co nejvíce plošky.
    Plošky v knihvnách jsou pro amatérskou potřebu spíše malé (počítají
    s profesionální výrobou a s prokovenými otvory).
   </p>

   <p class="ShiftRight">
    <i>Jumpery</i> <br>
    vrtání <i>35mils</i> <br>
    Ploška <i>60mils</i> <br>
    Maska <i>66mils</i> <br>
    Tvar <i>čtverec</i> <br>
   </p>

   <h2> Potisk </h2>
   
   <p>
    U <i>napájení</i> je třeba uvést <i>napětí</i> nebo jeho rozsah a
    <i>polaritu</i>.
   </p>

   <h1> Adresářová struktura </h1>

   <h2> Jmenné konvence </h2>

   <p class="Remark">
    Pozor důležité. Dodatečně se velmi obtížně mění.
   </p>

   <h3> Identifikátor modulu </h3>

   <ul>
    <li> Krátký jednoznačný </li>
    <li> Zapsaný raději velkými písmeny </li>
    <li> Bez mezer </li>
    <li> Doplněný verzí (2 číslice) a revizí (jedno velké písmeno)</li>
   </ul>

   <p>
    Identifikátor modulu se používá jako název adresáře, je uveden v
    hlavičce/patičce dokumentace, promítá se do názvu HTML stránky
    (<i>title</i>) a podobně. Identifikátor je také umístěn na <i>plošném
    spoji</i> v mědi i v potisku (aby se poznalo, která verze dokumentace
    patří k existujícímu modulu). Klíčové soubory, které k modulu patří mají
    také název odvozen od identifikátoru modulu.
   </p>

   <p>
    Například <i>PIC16F84SO1801A</i> je jednoznačný identifikátor modulu
    <i>PIC16F84SO18</i> ve verzi/revizi <i>01A</i>. Revize znamená drobnou
    změnu (opravu), verze velkou změnu nebo odlišnost funkce.
   </p>

   <h3> Název modulu </h3>

   <p>
    Lidský název modulu je cca 1/2 řádky dlouhý a je umístěn jako první
    text v dokumentaci (pole <i>[InfoShortDescription.cs]</i> v PrjInfo.txt souboru).
   </p>

   <h2> Standardní adresáře projektu </h2>

   <p>
    Pro standardní návrh zařízení (<i>moduly</i> i <i>konstrukce</i>) se
    data ukládají do následujících obvyklých adresářů. Konkrétní obsah
    adresářů je upřesněn v rámci standardních postupů jednotlivých
    technologických kroků.
    <br>
    V popisu je použito <i>XXX</i> jako zástupce jednoznačného
    identifikátoru modulu. Například <i>PIC16F84SO1801A</i>.
   </p>

   <table>
    <tr>
     <th>
       .
     </th>
     <td>
       <i>PrjInfo.txt</i>je textový soubor se
       základními informacemi o modulu v češtině a v angličtině. Tyto
       informace se používají pro generování indexů.
       <br>
       První odstavec by měl být krátký text, tedy asi do
       60&nbsp;znaků. Odstavce se zalamují na šířku do 80 znaků a od
       sebe se oddělují prázdnou řádkou.
       <br>
       <i>XXX_Small.jpg</i> obrázek (nebo více) pro generovaný náhled,
       malé obrázky pro náhled mnoha modulů je šířky 200&nbsp;bodů
       a jmenuje se <i>XXX_Icon.jpg</i>. Pokud je obrázků více, tak název
       vypadá například takto <i>XXX_Top_Icon.jpg</i> a
       <i>XXX_Bot_Icon.jpg</i>.
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <th>
       DOC
     </th>
     <td>
       <i>XXX.cs.pdf</i> / <i>XXX.en.pdf</i> soubor s popisem modulu v
       tištitelné podobě.
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <th>
       DOC/SRC
     </th>
     <td>
       Zdrojové soubory dokumentace, případně další
       zdrojové soubory (k obrázkům, pomocná schémata pro dokumentaci a
       podobně).
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <th>
       DOC/SRC/img
     </th>
     <td>
       Obrázky vkládané do dokumentace vygenerovaná pomocná schémata pro dokumentaci.
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <th>
       DOC/HTML
     </th>
     <td>
       <i>XXX.cs.html</i> <i>.en.html</i> dokumentace v podobě HTML
       stránky.
       <br>
       Obrázky pro HTML stránku ukládáme do adresáře <i>XXX_Pictures</i>,
       kde XXX je jméno modulu. Pokud je k modulu více HTML dokumentů
       měli by mít spoje adresáře s obrázky.
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <th>
       SCH
     </th>
     <td>
       <i>XXX.dsn</i> soubor s elektrickým schématem <br>
       <i>XXX_SCH.pdf</i> soubor s elektrickým schématem v podobě pro tisk <br>
       <i>XXX.asc</i> soubor se netlistem pro PADS <br>
       <i>XXX.olb</i> soubor s projektovou knihovnou (pokud je potřeba) <br>
       <i>XXX.BOM</i> podrobný seznam součástí
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <th>
       PCB
     </th>
     <td>
       <i>XXX.pcb</i> soubor s návrhem plošného spoje PADS
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <th>
       HDL
     </th>
     <td>
       zdrojové soubory popisující hardware (VHDL)
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <th>
       CAM_AMA
     </th>
     <td>
       Technologické výstupy pro amatérskou výrobu plošných spojů.
       Výstupy jsou vyrobeny jako .PDF soubory v měřítku 1:1 zrcadlené
       tak, aby se výtisk z laserové tiskárny dal rovnou použít. <br>
       Soubory mohou být doplněny potřebnými poznámkami v souboru
       !____!.txt .
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <th>
       CAM_PROFI
     </th>
     <td>
       Technologické výstupy pro profesionální výrobu plošného spoje v
       podobě souborů GERBER dat a EXCELON vrtacích dat. Dále je zde
       popisný soubor !____!.txt s údaji potřebnými pro zadání výroby.
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <th>
       CAM_DOC
     </th>
     <td>
       Výtisk dokumentačních vrstev (osazení a další pomocné informace)
       jako .PDF soubory.
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <th>
       SW
     </th>
     <td>
       Doprovodné programové vybavení.
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <th>
       DATA
     </th>
     <td>
       Doprovodné datové soubory (například data z měření).
     </td>
    </tr>
   </table>

   <h1> Tvorba dokumentace </h1>

   <p>
    Základní dokumentace se vytváří jako dokument ze
    kterého se generuje PDF podoba dokumentace a HTML stránky. Dokument je
    připraven tak, aby pokud možno vyhovoval tisku v podobě knížečky formátu
    A5 (oboustranný tisk na listy A4 jako brožura). Tomu se snažíme
    přizpůsobit počet stran textu (násobek 4).
   </p>

   <h2> Šablony dokumentů </h2>

   <p>
    Dokumenty se vytvářejí v LaTEXu, LibreOffice Writer, nebo Wordu, na základě šablon uložených v
    <a href="http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&path=%2FLibrary%2FTemplates%2F#_Library_Templates_">databázi MLAB</a>.
   </p>

   <p>
    Je velmi vhodné použít šablonu tak, jak je, bez větších formátovacích
    zásahů do textu. Zejména je vhodné vyvarovat se individuálních změn
    formátování textu. Nedodržení této zásady komplikuje proces jakékoli úpravy dokumentu.
   </p>

   <h3> Hlavička, patička a název dokumentu </h3>

   <p>
    V hlavičce vlevo je vložen název dokumentu, který se bere z vlastností
    dokumentu z pole „Název“ (<i>Soubor/Vlastnosti/Název</i>).
    Je tam vložen jako automatické pole.
   </p>

   <p>
    V patičce, v levé části, je vloženo (opět formou automatických polí)
    jméno souboru, datum uložení poslední změny, zkratka autora a v pravé
    části pak číslo strany a celkový počet stran dokumentu.
    Jméno autora se bere z vlastností souboru z pole „Autor“
    (<i>Soubor/Vlastnosti/Autor</i>)
   </p>

   <h3> Titul </h3>

   <p>
    Titul je krátký lidský název modulu, konstrukce nebo článku. Je vložen
    do odstavce typu <i>Titul</i>.
   </p>

   <h3> Autor </h3>

   <p>
    Pole autor obsahuje jméno autora nebo autorů. Je vložen do odsatvce
    typu <i>Autor</i>.
   </p>

   <h3> Podtitul </h3>

   <p>
    Podtitul obsahuje stručný (řekněme do 8 řádek) popis o čem pojednává
    daný dokument. Je vložen do odstavce typu <i>Podtitul</i>.
   </p>

   <h3> Obrázek </h3>

   <p>
    Obrázek zachycuje ilustrativní podobu toho, o čem se píše. Není
    povinný. Je vhodné připravit si .JPG obrázek do samostaného souboru
    s rozumným rozměrem (nastaevno 300DPI, velikost řádu stovky KB, správně
    oříznutý). Obrázek je vložen do odstavce typu <i>Odstavec s obrázkem</i>.
   </p>

   <p>
    Nezapomeňte obrázku nastavit alternativní text pro Web.
   </p>

   <h3> Obsah </h3>

   <p>
    Pokud je dokument delší, bývá na svém začátku doplněn o obsah. (není povinný)
   </p>

   <h3> Nadpisy </h3>

   <p>
    U dokumentace standardního modulu je první nadpis umístěn pod
    ilustrativním obrázkem a obsahuje pouze tabulku základních parametrů
    modulu. To vše by se mělo vejít na první stranu dokumentu. Viz
    připravená šablona.
   </p>

   <h3> Vlastní text </h3>

   <p>
    Text se píše stylem normálního odstavce. Samostatných modifikací
    normálního stylu nepoužíváme.
   </p>

   <h3> Přehled doporučených stylů </h3>

   <p>
    <i>Normální</i> pro standardní odstavce textu <br>
    <i>Nadpis 1</i> pro nadpis 1. úrovně <br>
    <i>Nadpis 2</i> pro nadpis 2. úrovně <br>
    <i>Nadpis 3</i> pro nadpis 3. úrovně <br>
    <i>Tučné</i> a <i>Italika</i> pro zvýraznění (podtržení nepužíváme) <br>
    <i>Tabulky</i> pro tabelární data (nemíchat do jedné buňky nesouvisející informace) <br>
    <i>Puntíkaté seznamy</i> pro seznamy, i vnořené <br>
   </p>

   <h2> Psaní dokumentu </h2>

   <h3> Doporučená osnova pro standardní popis modulů </h3>

   <p>
    Standardní struktura dokumentu je udržována v šabloně. Přebytečná pole
    a texty se jednoduše smažou.
   </p>

   <h3> Vkládání obrázků </h3>

   <p>
    Bitmapové obrázky (fotografie) pro vložení si připravíme jako samostatné
    soubory (oříznutí, zmenšení datové velikosti, nastavení 300DPI a podobně).
   </p>
   
   <h3> Seznam součástí </h3>

   <p>
    Seznam součástí vkládáme jako tabulku:
   </p>

   <ul>
    <li> <i>O 2 sloupcích</i> tabulka vychází hubená a dlouhá </li>
    <li> <i>O 5 sloupcích</i> nepoužívat - špatně se formátují vysoké řádky vedle nízkých </li>
    <li> <i>Tabulka v tabulce</i> pro delší seznam </li>
   </ul>

   <p>
    Seznam součástí je nejlepší vložit jako dvě tabulky v jedné tabulce o
    dvou buňkách. Pak nejsou potíže s výškou řádek v levé a pravé části
    seznamu. Nezapomeňte mezi jednotlivé reference (R1, R2, ...) vložit
    mezeru, aby mohlo docházet k automatickému zalamování textu.
   </p>


   <h2> Povinné úkony </h2>

   <p>
    Zkontrolujte toto:
   </p>

   <ul>
    <li> Jsou aktualizována automatická pole v hlavičce a patičce </li>
    <li> Prošla kontrola pravopisu </li>
    <li> Obsahuje text dle doporučené osnovy </li>
    <li> Obsahuje obrázek </li>
    <li> Obsahuje vyplněnou tabulku parametrů </li>
    <li> Obsahuje seznam součástek </li>
    <li> Je vygenerovaný .PDF </li>
    <li> Jsou data uložena v databázi SVN </li>
   </ul>
 
   <h1> Technologické výstupy </h1>

   <p>
    Výstupem programů pro kresleních plošných spojů jsou podklady pro <i>profesionální</i> výrobu ve formě GERBER dat jednotlivých vrstev a EXCELLON dat
    pro vrtání. Alternativním výstupem jsou podklady pro <i>amatérskou</i>
    výrobu plošného spoje v podobě .PDF souborů vrstev spojů a potisku
    zrcadlené tak, aby se přímo vytiskly na tiskárně (spoje zrcadlové,
    potisk normálně). Nedílnou součástí výstupu jsou dále <i>dokumentační
    soubory</i>, typicky osazovací výkresy a obrásky s motivem spojů.
   </p>

   <table>
    <tr>
     <th colspan="2" rowspan="2"> Vrstva </th>
     <th> CAM_PROFI </th>
     <th> CAM_DOC </th>
     <th> CAM_AMA </th>
    </tr>
    <tr>
     <td>
      Všechny vrstvy pohledem ze strany součástí (V1) s jednotným
      absolutním posunutím.
     </td>
     <td>
      Vrstvy zrcadlené tak, aby odpovídaly pohledu z uvažované strany,
      výsledek centrovaný na střed stránky.
     </td>
     <td>
      Vrstvy zrcadlené tak, aby výtisk byl přímo podkladem pro amatérskou
      výrobu, centrováno na střed.
     </td>
    </tr>
    <tr>
     <th> BOARD </th>
     <td> Obrys a kóty </td>
     <td> BOARD.PHO </td>
     <td> &nbsp; </td>
     <td> &nbsp; </td>
    </tr>
    <tr>
     <th> DRILL </th>
     <td> Vrtání </td>
     <td> DRILL.DRL <br>
        DRILL.REP </td>
     <td> DRILL.PDF </td>
     <td> &nbsp; </td>
    </tr>
    <tr>
     <th> V1 <br>
        V2 </th>
     <td> Měď </td>
     <td> V1.PHO <br>
        V2.PHO </td>
     <td> V1.PDF<sup>§</sup> <br>
        V2.PDF <sup>§</sup> </td>
     <td> V1_AMA.PDF<sup>§</sup> <br>
        V2_AMA.PDF<sup>§</sup> <br>
        V1_REAL.PDF<sup>§</sup> <br>
        V2_REAL.PDF<sup>§</sup> </td>
    </tr>
    <tr>
     <th> M1 <br>
        M2 </th>
     <td> Maska </td>
     <td> M1.PHO <br>
        M2.PHO </td>
     <td> &nbsp; </td>
     <td> &nbsp; </td>
    </tr>
    <tr>
     <th> T1 <br>
        T2 </th>
     <td> Potisk </td>
     <td> T1.PHO <br>
        T2.PHO </td>
     <td> &nbsp; </td>
     <td> T1_AMA.PDF <br>
        T2_AMA.PDF </td>
    </tr>
    <tr>
     <th> P1 <br>
        P2 </th>
     <td> Planžeta <br>
        (jen u SMD) </td>
     <td> P1.PHO <br>
        P2.PHO </td>
     <td> &nbsp; </td>
     <td> &nbsp; </td>
    </tr>
    <tr>
     <th> O1 <br>
        O2 </th>
     <td> Osazení </td>
     <td> &nbsp; </td>
     <td> O1.PDF <br>
        O2.PDF </td>
     <td> &nbsp; </td>
    </tr>
    <tr>
     <th> Automat </th>
     <td> &nbsp; </td>
     <td> &nbsp; </td>
     <td> &nbsp; </td>
     <td> &nbsp; </td>
    </tr>
   </table>

   <p>
    Poznámka: <sup>§</sup> tyto výstupy se generují z výsledných GERBER dat
    (souborů .PHO) pomocí programu ViewMate.
   </p>

   <p>
    <i>Při prvém spuštění programu PADS je třeba nastavit nebo zkontrolovat
    parametry výstupních zařízení – fotoplotru a generátoru dat pro
    Excellon vrtačku a vybrat a nastavit výstupní tiskárnu.</i>
   </p>

   <h3> CAM_PROFI – profesionální výstupy </h3>

   <p>
    Všechny CAM výstupy pro profesionální výrobu se generují přímo z
    programu PADS. Vzor nastavení je k dispozici ve vzoru
    <a href="../../../../../Library/Templates/PADS/DEFAULT.cam">DEFAULT.cam</a>.
    Vzor se naimportuje do programu funkcí <i>File / CAM / Import</i>
    a načteného vzoru se umažou nepotřebné výstupy (u jednostranných desek).
    Nezapomeňte si CAM nastavení uložit do designu.
   </p>

   <h4> Data pro fotoplotr - <i>GERBER</i> výstup - nastavení </h4>

   <p>
    Nastavení <i>Device Setup</i> (není součástí souboru DEFAULT.CAM)
   </p>

   <p class="ShiftRight">
    <i>Photo Plotter Setup / Advanced</i> <br>
    Units = <i>English</i> <br>
    Number of Digits = <i>3.5</i> <br>
    Coordinates = <i>Absolute</i> <br>
    Zero Suppress = <i>None</i> <br>
    Output Format = <i>RS274X</i> <br>
    Suppress Repeated Coordinates = <i>Yes</i> <br>
   </p>

   <p>
    Nastavení <i>Options</i> (je součástí souboru DEFAULT.CAM)
   </p>

   <p class="ShiftRight">
    <i>Plot Options</i> <br>
    Orientation = <i>0</i> <br>
    Scaling = <i>1:1</i> <br>
    Mirror Image = <i>0</i> <br>
    Mirror Refdes = <i>0</i> <br>
    Justification = <i>Offset (X=1000, Y=1000)</i> <br>
   </p>

   <h4> Vrtací data - <i>EXCELLON</i> data - nastavení </h4>

   <p>
    Nastavení <i>Device Setup</i> (není součástí souboru DEFAULT.CAM)
   </p>

   <p class="ShiftRight">
    <i>NC Drill Setup</i> <br>
    Coordinates = <i>Absolute</i> <br>
    Output Type = <i>ASCII</i> <br>
    Number of Digits = <i>3.5</i> <br>
    Units = <i>English</i> <br>
    Zero Suppress = <i>None</i> <br>
    Format = <i>Ecellon</i> <br>
   </p>

   <p>
    Nastavení <i>Options</i> (je součástí souboru DEFAULT.CAM)
   </p>

   <p class="ShiftRight">
    <i>NC Drill Options</i> <br>
    Origin Offset = <i>1000, 1000</i> <br>
    Mirror = <i>No</i> <br>
    Holes = <i>Throughout Vias, Plated Pins, Non-Plated Pins</i> <br>
   </p>

   <h4> Generování výstupů </h4>

   <p>
    Stačí <i>spustit všechny</i> předdefinované PROFI výstupy z CAM menu.
    Výsledné soubory jsou v nastaveném (nebo defaultním) CAM adresáři.
    Nepotřebné soubory se smažou (DRILL.LST a .REP soubory, kromě DRILL.REP).
   </p>

   <p>
    Výstupy se kontrolují natažením do programu ViewMate včetně vrtacích
    dat. Protože mají všechny vrstvy výstup se stejným posunutím, budou
    ležet správně přes sebe. Častou chybou je odlišné nastavení formátu
    dat, pak jsou vrtací data 10* větší nebo menší než motiv spojů.
   </p>

   <h3> CAM_DOC – dokumentační výstupy </h3>

   <p>
    Část dokumentačních souborů získáme přímo z programu PADS (osazovací
    výkresy a přehled vrtání). Pro získání výkresu spojů včetně děr je
    třeba nejprve vygenerovat GERBER data a ty poté zpracovat programem
    ViewMate. Dokumentační výstupy tiskneme do PDF tiskárny, aby byli k
    dispozici pro další použití v přenositelném formátu.
   </p>

   <h4> Osazovací výkresy </h4>

   <p>
    Tiskne ze přímo z programu PADS do PDF tiskárny.
   </p>

   <p>
    V programu PADS zvolit funkci <i>Files / CAM</i> a vybrat jeden
    dokumentační výstup po druhém. Pro tisk se použije níže uvedené
    nastavení <i>Device Setup</i> (není součástí souboru DEFAULT.CAM)
   </p>

   <p class="ShiftRight">
    Nastavení <i>Tisku / Acrobat Distiller / Vlastnosti</i> <br>
    Graphics / Resolution = <i>1200dpi</i> (případně 2400dpi) <br>
    Graphics / Scaling = <i>100%</i> <br>
    Graphics / Negative = <i>No</i> <br>
    Graphics / Mirror = <i>No</i> <br>
   </p>

   <h4> Kresby vrstev spojů </h4>

   <p>
    Kresby vrstev spojů se generují na základě gerber dat pomocí programu
    ViewMate. Od kresby spojů je třeba <i>graficky odečíst</i> vyvrtané
    díry a přidat obrys desky. Dále může být potřeba motiv ozrcadlit.
   </p>

   <p>
    Spustí se ViewMate a myší se vloží gerber data BOARD.PHO, V1.PHO a
    V2.PHO. Dále se myší vloží do další vrstvy vrtací data DRIL.DRL a
    průměry vrtáků DRILL.REP. Všem vrstvám je vhodné nastavit stejnou barvu
    (aby fungovalo odečítání).
   </p>

   <p>
    Při prvním spuštění prgramu ViewMate bude potřeba nastavit formát dat a
    to jde pouze v rozšířených volbách importu:
   </p>

   <p class="ShiftRight">
    File / Import / Gerber – Options – nastavuje se <i>2.6</i> anglické míry <br>
    File / Import / Apertures – zeptá se na jednotky (nastavení <i>mils</i>) <br>
    File / Import / Drill – Options – nastavuje se <i>3.5</i> anglické míry <br>
   <p>

   <p>
    Dokumentační podhled na vrstvu V1.PDF se získá s tímto nastavením v
    progrmu ViewMate:
   </p>

   <p class="ShiftRight">
    BOARD.PHO <i>viditelná</i> <br>
    V1.PHO <i>viditelná</i> <br>
    DRILL.DRL <i>viditelná</i> + <i>scratch</i> <br>
   </p>

   <p class="ShiftRight">
    <i>File / Print</i> <br>
    Print Range = <i>Screen</i> (nutno zmenšit obraz tak, aby byl celý na obrazovce) <br>
    Colors = <i>Black on White</i> <br>
    Scale = By Factor = <i>1</i> (u verze 6 bylo třeba použít 0.01) <br>
    Add Page Header = <i>Off</i> <br>
   <p>

   <p>
    Nastavení PDF tiskárny <i>Tisk / Acrobat Distiller / Vlastnosti</i>
   </p>

   <p class="ShiftRight">
    Graphics / Resolution = <i>1200dpi</i> (případně 2400dpi) <br>
    Graphics / Scaling = <i>100%</i> <br>
    Graphics / Negative = <i>No</i> <br>
    Graphics / Mirror = <i>No</i> <br>
   </p>

   <p>
    Dokumentační pohled na vrstvu V2.PDF se získá stejným postupem s těmito
    změnami:
   </p>

   <p class="ShiftRight">
    V1 <i>zhasnout</i> <br>
    V2 <i>rozsvítit</i> <br>
    Nastavit PDF výstup jako <i>zrcadlený</i> <br>
   </p>

   <h3> CAM_AMA – výstupy pro amatérskou výrobu </h3>

   <p>
    Tyto výstupy se generují pomocí programu ViewMate z GERBER dat tak, že
    se od podkladů vrstev mědi graficky odečítají díry, zde jednotného
    průměru neboť vyleptané důlky slouží pro vedení vrtáku při vrtání.
    Usnadnění vrtání, zejména děl menšího průměru, je zásadní.
    Definice jednotných děl je připravena v souboru
    <a href="../../../../../Library/Templates/PADS/DRL_DEF.rep">DRL_DEF.rep</a>
    a použije se místo skutečných definic vrtáků.
   </p>

   <p>
    <i>Pozn.: Některé verze nepracují správně, seznam vyzkoušených je na
    <a href="../../../Tools/DOC/HTML/Tools.cs.html#ViewMate">stránce o nástrojích</a>.</i>
   </p>
   
   <p>
    Nastavení vstupního filtru programu ViewMate ilustruje
    <a href="Rules_files/ViewmateImportOptions.jpg">obrázek</a>.
   </p>

   <p>
    Výsledná grafika se zrcadlí tak, aby vznikl zrcadlový obraz
    měděných vrstev (zrcadlí se strana V1, strana V2 je zrcadlová tím, že
    všechny vrstvy v .PHO souborech jsou jednotně ze strany součástí).
    Při výrobě plošného spoje se vždy vytištěný motiv pokládá přímo
    na fotocitlivou emulzi.
   </p>

   <h4> Vícenásobné motivy na jedné stránce tisku </h4>

   <p>
    Pokud je potřeba umístit několik motivů do jediného .PDF souboru je to
    možné udělat pomocí Adobe Acrobat dle tohoto postupu:
   </p>

   <ul>
    <li> <i>Otevřít</i> PDF soubor s motivem (nebo několik souborů postupně) </li>
    <li> Vybrat nástroj <i>TouchUp Object Tool</i> </li>
    <li> Vybrat grafiku volbou <i>Edit/Select All</i> (některé kresby jsou vícevrstvé) </li>
    <li> Vybranou grafiku umístit do klipboardu <i>Edit/Copy</i> </li>
    <li> <i>Přepnout</i> se na cílový .PDF soubor (vytvořený například funkcí File/Save As) </li>
    <li> <i>Vložit</i> grafiku do cílového místa (vloží se do stejného místa
       v jakém byla původně) </li>
    <li> Vloženou grafiku <i>přemístit</i> na stránce dle potřeby (dokud je vybraná) </li>
   </ul>

   <h3> Data pro osazovací automat </h3>

   <p>
    Data pro osazovací automat obsahují seznam součástí, jejich hodnoty,
    polohu a orientaci. <i>Pro amatérskou potřebu je zatím nepotřebujeme.</i>
   </p>

   <h2> Povinné úkony </h2>

   <p>
    Seznam povinných úkonů slouží pro rychlé ověření, že se na nic
    důležitého nezapomnělo. Na všechny otázky by se mělo odpovědět buď
    „ano“ nebo „v tomto případě záměrně ne“.
   </p>


   <h3> Vlastní návrh </h3>

   <ul>
    <li> Je deska <i>okótovaná</i> ? </li>
    <li> Je počátek (<i>Origin</i>) na správném místě ? </li>
   </ul>

   <h3> Aktualizace návrhu </h3>

   <ul>
    <li> Je při natažení .PCB souboru <i>vidět</i> co má být vidět a
       je nastavený filtr na rozumnou hodnotu ? </li>
    <li> Prošla kontrola návrhových pravidel (<i>Tool / Verify design /
       Clearance Connectivity</i>) ? </li>
    <li> Souhlasí .PCB soubor s .ASC souborem (<i>Tools / Compare netlist</i>) ? </li>
    <li> Mají soubory správný <i>název</i> ? </li>
    <li> Jsou <i>smazané</i> nepotřebné soubory (i adresáře) ? </li>
    <li> Je správný <i>text</i> na plošném spoji a případně v potisku ? </li>
    <li> Jsou správně umístěny orientační <i>značky</i> (plus, anoda a podobně) ? </li>
   </ul>

   <h3> Technologické výstupy </h3>

   <ul>
    <li> Jsou všechny technologické výstupy aktuální ? </li>
    <li> Jsou na osazovacím plánu vidět orientační značky (polarita součástek) ? </li>
   </ul>

   <h1> Metadata o projektu </h1>

   <p>
    Metadata v souboru <i>PrjInfo.txt</i> obsahují tyto hlavní
    informace
   </p>

   <ul>
    <li> Identifikátor modulu </li>
    <li> Lidské jméno modulu </li>
    <li> Anotaci v češtině a angličtině </li>
    <li> Odkaz do e-shopu UST </li>
   </ul>


   <h2> Obrázky k projektu </h2>

   <p>
    Malé obrázky do přehledu modulů mají rozměr 640 bodů vodorvně při 300dpi.
   </p>

   <p>
    Obrázek pro přehled modulů je uložen v souboru <i>XXXX_Small.jpg</i> u
    projektu, ke kterému patří. XXX je identifikátor projektu. Existuje-li
    jeho velká verze obrázku je uložena v souboru <i>XXX_Big.jpg</i> a je uložena v adresáři: <i>DOC/SRC/img</i> 
   </p>

  </div>

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== PATIČKA ============== -->
  <div class="Footer">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../../../../../");
    DrawFooter();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

 </body>
</html>
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1