{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Articles/] [Texts/] [DirInfo.txt] - Revize 944

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

//
// Toto je popisný soubor pro popis obsahu adresáře
//

[InfoShortDescription.en]
  General Texts

[InfoShortDescription.cs]
  Obecné články
  
[InfoLongDescription.en]
  General texts about electronics. Some results of experiments with piece 
  of theory. Most in Czech language.
  
[InfoLongDescription.cs]
  Zde jsou obecné články o elektronice. Například výsledky různých experimentů
  a jejich teoretický rozbor.

[SortPreferences]

[End]
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1