{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Articles/] [Texts/] [Rentgen/] [PrjInfo.txt] - Revize 3068

Přejdi na současnou revizi

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

//
// Toto je popisný soubor pro popis obsahu adresáře (příklad)
//

[InfoShortDescription.en]
  Roentgen (X-ray) pictures of SD memory card

[InfoShortDescription.cs]
  Rentgenový snímek paměťové SD karty
  
[InfoLongDescription.en]
  The text shows several comented X-ray pictures of standard SD memory card.
  The picture was taken by dentist X-ray.

[InfoLongDescription.cs]
  Článek ukazuje několik komentovaných rentgenový snímků běžné paměťové SD karty.
  Byl použitý zubařský rentgen.

[End]
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1