{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Articles/] [Texts/] [Sluneční články/] [PrjInfo.txt] - Revize 944

Přejdi na současnou revizi

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

//
// Toto je popisný soubor pro popis obsahu adresáře (příklad)
//

[InfoShortDescription.en]
  Measurement done on solar cels

[InfoShortDescription.cs]
  Měření slunečních článků
  
[InfoLongDescription.en]
  Measurement done on some solar cels used on solar cel competition
  held every year in Ostrava, Czech Republic.

[InfoLongDescription.cs]
  Článek se zabývá měřením baterie slunečních článků, které se používají na
  soutěži slunečních vozítek "Napájeni sluncem" v Ostravě.

[End]
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1