{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Articles/] [Texts Krouzek/] [Proudové zrcadlo/] [PrjInfo.txt] - Revize 981

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

//
// Toto je popisný soubor pro popis obsahu adresáře
//

[InfoShortDescription.en]
  Current  Mirror

[InfoShortDescription.cs]
  Proudové zrcadlo
  
[InfoLongDescription.en]
  Current sources are for integrated circuit construction as important
  as an ordinary resistor for the other circuits. The text tries to 
  explain the very basics of current sources.

[InfoLongDescription.cs]
  Zdroje proudu jsou při konstrukci integrovaných obvodů asi
  stejně důležité, jako pro běžné obvody odpory. Článek se snaží
  ukázat nejzákladnější principy proudových zdrojů.

[End]
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1