{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Designs/] [Measuring_instruments/] [PIN_Photodetector/] [PrjInfo.txt] - Revize 2308

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor


[InfoShortDescription.en]
Universal measuring photodetector

[InfoShortDescription.cs]
Univerzální měřící fotodetektor
  
[InfoLongDescription.en]
This photodetector is especially suitable for low energy LASER pulse shape measurement. But can be used for almost all optical intensity experiments. In range of wavelength about 200nm to 1500nm. 

[InfoLongDescription.cs]
Tento detektor je speciálně vhodný k měření časových průběhů nízkoenergetických laserových impulzů. Ale může být použit v různých dalších optických experimentech. 

[End]
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1