{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Designs/] [POWER/] [HAMA/] [DOC/] [HTML/] [HAMA_TA03C.cs.html] - Revize 211

Přejdi na současnou revizi

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3c.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title> HAMA TA03C </title>
  <meta name="keywords" content="stavebnice MLAB napájecí zdroj HAMA TA03C">
  <meta name="description" content="Projekt MLAB, Napájecí zdroj HAMA TA03C">
  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Head.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <link rel="StyleSheet" href="../../../../../Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl">
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../../../../../Web/PIC/MLAB.ico">
  <script type="text/javascript" src="../../../../../Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->
 </head>

 <body lang="cs">

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Header.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== HLAVICKA ============== -->
  <div class="Header">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../../../../../");
    DrawHeader();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Menu.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== MENU ============== -->
  <div class="Menu">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../../../../../");
    DrawMenu();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) menu je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

  <!-- ============== TEXT ============== -->
  <div class="Text">
   <p class="Title">
    Zdroj z&nbsp;nabíječky HAMA
   </p>
   <p class=Autor>
    Milan Horkel
   </p>
   <p class="Subtitle">
    Tento dokument popisuje spínaný zdroj HAMA TA-03C, který
    je určen jako nabíječka mobilních telefonů. Tento zdroj je uvnitř solidně
    proveden a lze jej snadno modifikovat podle potřeby. Vyznačuje se mimořádně
    malými rozměry.
   </p>
   <p class="Subtitle">
    <img width=255 height=293 src="Pictures/image001.jpg"
     alt="Pohled na zdroj"> &nbsp;
    <img width=135 height=293 src="Pictures/image002.jpg"
     alt="Originální balení">
   </p>
   <p>
    <a href="../HAMA_TA03C.cs.pdf"><img class="NoBorder"
      src="../../../../../Web/PIC/FileIco_PDF.ico"
      alt="Acrobat">&nbsp;PDF verze</a>
   </p>

   <h1> Technické parametry </h1>

   <table>
    <tr>
     <th> Parametr </th>
     <th> Hodnota </th>
     <th> Poznámka </th>
    </tr>
    <tr>
     <td> Vstupní napětí </td>
     <td> 100-240Vac 50-60Hz 200mA </td>
     <td> Hodnota ze štítku </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> Výstupní napětí </td>
     <td> 10Vdc 350mA max. 3.5W </td>
     <td> Hodnota ze štítku </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> Rozměry </td>
     <td> 45 x 38 x 57mm <br>
        45 x 38 x 22 mm </td>
     <td> Bez kabelu <br>
        Bez kabelu a vidlice </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> Hmotnost </td>
     <td> 68g <br>
        45g </td>
     <td> S kabelem <br>
        Bez kabelu </td>
    </tr>
   </table>

   <h1> Popis konstrukce </h1>

   <p>
    Spínaný zdroj je realizovaný v&nbsp;podobě zástrčky do zásuvky miniaturních
    rozměrů. Výstupní napětí je vyvedeno kabelem s&nbsp;příslušným konektorem.
    Jedná se o nabíječku pro mobilní telefony SIEMENS. Existují stejně
    vyhlížející nabíječky i pro jiné mobilní telefony a dá se předpokládat,
    že elektronika uvnitř bude v&nbsp;podstatě shodná. Zdroj pochází
    z&nbsp;obchodního řetězce GLOBUS.
   </p>

   <table>
    <tr>
     <td> Identifikace výrobku: </td>
     <td> HAMA 00 037644 </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> Čárový kód: </td>
     <td> 4 007249 376442 </td>
    <tr>
     <td> Cena: </td>
     <td> cca 300Kč (2005) </td>
    </tr>
   </table>

   <h2> Schéma zapojení </h2>

   <p>
    Zapojením se jedná o standardní spínaný zdroj malého výkonu.
    Na primární straně je jako spínací prvek v&nbsp;podobě IO v&nbsp;pouzdru
    DIL8 (označení je pod kondenzátorem C2, který je přilepen). Bariéru mezi
    síťovým napětím a výstupním napětím tvoří transformátor, optočlen
    a kondenzátor C8, který zajišťuje vysokofrekvenční spojení primární
    a sekundární stranu (omezení rušení).
   </p>

   <p>
    <img width=518 height=371 src="Pictures/image003.gif"
     alt="Schéma primární části">
   </p>

   <p>
    Sekundární strana je zapojena v&nbsp;podstatě standardním způsobem.
    Regulaci výstupního napětí zajišťuje referenční obvod TL431 (D1),
    který bere napětí z&nbsp;výstupních svorek přes R12 a R13. Dále je zde
    proudové omezení,které snímá úbytek napětí na R4. Při proudu nad
    cca 350mA se začne otevírat Q1 a opět prostřednictvím optočlenu U2 dojde
    ke snížení buzení primární části (zajišťuje U1).
   </p>

   <p>
    Dioda D2 spolu s&nbsp;tranzistorem Q2 zajišťuje indikaci toho, že zdroj
    dodává na výstupu proud, tedy že mobilní telefon ještě není nabitý
    (červená LED). Po skončení nabíjení svítí LED zeleně.
   </p>

   <p>
    Tranzistory Q3 a Q4 umožňují vypínat výstup zdroje na dálku, případně
    řídit výstupní výkon.  U tohoto modelu nejsou tyto obvody osazeny.
   </p>

   <p>
    <img width=619 height=586 src="Pictures/image004.gif"
     alt="Schéma sekundární strany">
   </p>

   <p>
    Zdroj naprázdno prakticky vůbec netopí a při plné zátěži hřeje přiměřeně.
    Nezanedbatelným zdrojem tepla je dioda D2 (pro indikaci výstupního proudu).
   </p>

   <h1> Modifikace zdroje </h1>

   <p>
    U zdroje lze snížit generované teplo na diodě D2 jejím zkratováním.
    Indikace výstupního proudu stejně k&nbsp;ničemu není a úbytek napětí
    na diodě D2 (0,7V*350mA) zbytečně topí. Zkratování diody D2 je provedeno
    kapkou pájky.
   </p>

   <p>
    <img width=192 height=189 src="Pictures/image005.jpg"
     alt="Před úpravou"> &nbsp;
    <img width=198 height=189 src="Pictures/image006.jpg"
     alt="Po úpravě">
   </p>

   <p>
    Dále je možné změnit dle potřeby výstupní napětí zdroje volbou odporů
    R12 a R13 dle vztahu Uout=2.5V*(R12+R13)/R13. Maximální napětí je
    cca 15V (dáno výstupními kondenzátory). Odpory jsou k&nbsp;desce přilepené,
    je třeba trochu mechanického násilí. Na obrázku je změněn odpor R12
    z&nbsp;hodnoty 4k7 na hodnotu 15k (cca 14V).
   </p>

   <p>
    <img width=182 height=189 src="Pictures/image007.jpg"
     alt="Před úpravou napětí"> &nbsp;
    <img width=175 height=189 src="Pictures/image008.jpg"
     alt="Po úpravě napětí">
   </p>

   <p>
    Poslední úpravou je změna konektoru na konci kabelu na nějaký použitelný druh.
   </p>

  </div>

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== PATIČKA ============== -->
  <div class="Footer">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../../../../../");
    DrawFooter();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

 </body>
</html>
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1