{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Designs/] [ROBOTS/] [DirInfo.txt] - Revize 4920

Přejdi na současnou revizi

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

//
// Toto je popisný soubor pro popis obsahu adresáře
//

[InfoShortDescription.en]
 Robots

[InfoShortDescription.cs]
 Roboti
 
[InfoLongDescription.en]
 You can find here small robots. Some are made of MLAB modules,
 others are independent constructions.
 
[InfoLongDescription.cs]
 Tady jsou konstrukce malých robotů a robotických vozítek.
 Některé konstrukce jsou postavené z dílů MLAB, některé jsou
 samostatné konstrukce.

[SortPreferences]
 Merkur
 3Orbis
 Camerus
 DART01A
 DART01B

[End]
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1