{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Designs/] [STOPWATCH01B/] [DOC/] [HTML/] [STOPWATCH01B.cs.html] - Revize 381

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title> STOPWATCH01B </title>
  <meta name="keywords" content="stavebnice MLAB stopky">
  <meta name="description" content="Projekt MLAB, Stopky STOPWATCH01B">
  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Head.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <link rel="StyleSheet" href="../../../../Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl">
  <link rel="StyleSheet" href="../../../../Web/CSS/MLAB_Print.css" type="text/css" media="print">
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../../../../Web/PIC/MLAB.ico">
  <script type="text/javascript" src="../../../../Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->
 </head>

 <body lang="cs">

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Header.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== HLAVICKA ============== -->
  <div class="Header">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../../../../");
    DrawHeader();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Menu.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== MENU ============== -->
  <div class="Menu">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../../../../");
    DrawMenu();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) menu je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

  <!-- ============== TEXT ============== -->
  <div class="Text">
   <p class="Title">
    Stopky
   </p>
   <p class=Autor>
    Milan Horkel
   </p>
   <p class="Subtitle">
    Zařízení STOPWATCH je časomíra určená pro měření časů
    průjezdu solárních robotů určenou dráhou. Kromě vlastního měření časů
    pomocí laserové závory na startu a cíli odesílá naměřený čas
    prostřednictvím sériové linky do nadřazeného počítače.
   </p>
   <p class="Center">
    <img width=398 height=357 src="Pictures/image001.jpg"
     alt="Obrázek stopek">
   </p>
   <p>
    <a href="../STOPWATCH01B.cs.pdf"><img class="NoBorder"
      src="../../../../Web/PIC/FileIco_PDF.ico"
      alt="Acrobat">&nbsp;PDF verze</a>
   </p>

   <h1> Technické údaje </h1>
   <table>
    <tr>
     <th> Parametr </th>
     <th> Hodnota </th>
     <th> Poznámka </th>
    </tr>
    <tr>
     <td> Napájení </td>
     <td> 9 až 15V </td>
     <td> cca 40mA včetně laserů </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> Čidla </td>
     <td> Start / Stop </td>
     <td> Laser a fototranzistor </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> Měření času </td>
     <td> Do 1000s </td>
     <td> Rozlišení 1ms </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> Přenos dat </td>
     <td> RS232 </td>
     <td> Textový formát </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> Rozměry </td>
     <td> 102 x 81 x 21 mm </td>
     <td> Bez přečnívajících konektorů, výška nad základnou. </td>
    </tr>
   </table>

   <h1> Popis konstrukce </h1>

   <h2> Úvodem </h2>

   <p>
    Časomíra je řízena jednočipovým procesorem U3 PIC16F84. K&nbsp;procesoru
    je přímo připojen dvouřádkový LCD modul pro zobrazení časů, piezo element
    pro akustickou indikaci a obvod MAX232 pro převod úrovní na sériovou linku
    RS232.
   </p>

   <p>
    Napájení zajišťuje stabilizátor 7805 s&nbsp;ochrannou diodou. Pro napájení
    je možno použít libovolný stejnosměrný zdroj o napětí v rozmezí 9 až 15V.
    Celková spotřeba je cca 40mA. Větší část proudu teče do připojených
    laserových ukazovátek optické závory, vlastní spotřeba je cca 15mA.
   </p>

   <h2> Laserová optická závora </h2>

   <p>
    Vzhledem k&nbsp;tomu, že se soutěže solárních robotů odehrávají při velmi
    silném osvětlení bylo nutné použít pro optickou závoru dostatečně silného
    zdroje světla. Při použití LED diody by bylo nutné použít pomocné optiky
    a to by značně komplikovalo konstrukci. Proto byly použity jako
    zdroje světla laserová ukazovátka. V&nbsp;současné době jsou již laserová
    ukazovátka natolik levná, že stojí asi jako levnější lupa a navíc poskytují
    velmi intenzivní úzký paprsek, který se poměrně málo rozbíhá. Není pak
    problém asi se vzdáleností ani s&nbsp;okolním osvětlením.
   </p>

   <p>
    Na přijímací straně je použit fototranzistor umístěný v&nbsp;kousku měděné
    trubky (stínění).
   </p>

   <p>
    Optická závora s&nbsp;laserem je schopna detekovat všechny objekty tlustší
    než 1mm na vzdálenost několika metrů.
   </p>

   <h3> Laserová dioda </h3>

   <p>
    Samotná laserová dioda je neobyčejně choulostivá součástka, kterou lze
    velmi snadno zničit:
   </p>

   <ul>
    <li> Příliš intenzivním generovaným světlem </li>
    <li> Napětím v&nbsp;závěrném směru </li>
    <li> Přehřátím </li>
   </ul>

   <p>
    <i>
     Laserová dioda se zničí velmi rychle a stačí k&nbsp;tomu jediný impuls
     statické elektřiny, proto pozor při pájení. Je lépe použít mikropáječku
     místo oblíbené pistolové páječky. Kromě toho při přetížení se velmi
     zkracuje životnost diody. Při příliš velkém proudu se dioda „vysvítí“
     za pár desítek sekund. Patrně hlavním místem, kde dochází k&nbsp;poškození
     je plocha, kde generované světlo vystupuje z&nbsp;čipu laserové diody.
     Tato plocha je rozměru řádu setin až desetin milimetru a je pokryta
     speciální vrstvou, která se chová jako polopropustné zrcadlo.
    </i>
   </p>

   <p>
    Proto je vhodné použít už hotové laserové ukazovátko (které je navíc
    levnější než samostatně koupená laserová dioda, o optice nemluvě).
    Některá laserová ukazovátka mají v&nbsp;sobě ochranný obvod s&nbsp;tranzistory
    ale jiná mají v&nbsp;sobě jen omezovací odpor a je tedy lepší na ochranu vůbec
    nespoléhat. Z&nbsp;ukazovátka odstraníme tlačítko a vstup napájení (tam kde
    byla připojena baterie, ne přímo na diodě) pro jistotu překleneme keramickým
    kondenzátorem 100nF. Původní ochranné obvody nebo omezovací odpor
    v&nbsp;ukazovátku ponecháme.
   </p>

   <p>
    Na desce časomíry je omezovací odpor a trimr, kterým se nastavuje proud
    laserem. Proud je vhodné nastavit kousek nad úroveň, kdy dioda začne
    laserovat. To se pozná podle toho, že při postupném zvyšování proudu dioda
    zpočátku svítí jen velmi málo ale po překročení prahového proudu se při
    dalším zvětšování proudu začne velmi rychle zvyšovat intenzita generovaného
    světla. Pro běžné laserové diody z&nbsp;ukazovátek je prahový proud řádu
    10 až 20mA.
   </p>

   <p>
    Prahový proud se mění s&nbsp;teplotou a dioda se obvykle nezničí proudem
    ale příliš silným generovaným zářením. Proto doporučuji nastavit proud
    na maximálně cca 1.5 násobek prahového proudu aby ani při změně teploty
    nedošlo ke zničení laserové diody.
   </p>

   <h3> Mechanická konstrukce závory </h3>

   <p>
    Fotototranzistor opatrně připájíme na třípinový hřebínek a ten
    i s&nbsp;diodou připájíme na konec měděné trubičky vhodného průměru. Já
    jsem použil 5cm dlouhý kousek chladírenské trubičky o vnějším průměru 6mm.
    Konec trubky ve opatřen zářezem (na šířku plochého pilníku) do kterého je
    konektorový hřebínek zapájen. Konektor je k&nbsp;trubce ještě přilepen
    kapkou rychlého epoxidového lepidla.
   </p>

   <p>
    Z&nbsp;laserového ukazovátka opatrně vykucháme vnitřek (v novějších
    ukazovátkách je vnitřek vlepen do trubky ukazovátka), odstraníme
    tlačítko, mikropáječkou připájíme ochranný kondenzátor a přívodní konektor.
    Konektor opět přilepíme rychlým epoxidovým lepidlem aby byl mechanicky
    dobře fixovaný a nakonec přes celé ukazovátko přetáhneme smšťovací bužírku
    (laser má obvykle na kostře plus).
   </p>

   <p>
    Mechanické umístění a nasměrování čidel je již věcí uživatele. Jako
    základnu lze použít kousek ocelové páskoviny ze spodní strany
    opatřené třemi nožičkami. Lasery jsou na jedné straně nastavitelné pomocí
    šroubu pro nasměrování ve svislém směru. Více napoví obrázky.
   </p>

   <p>
    <img width=291 height=189 src="Pictures/image002.jpg"
     alt="Čidlo s fototranzistorem"> &nbsp;
    <img width=324 height=189 src="Pictures/image003.jpg"
     alt="Čidlo s fototranzistorem">
   </p>

   <p>
    <img width=290 height=189 src="Pictures/image004.jpg"
     alt="Zdroj světla s laserem"> &nbsp;
    <img width=272 height=189 src="Pictures/image005.jpg"
     alt="Zdroj světla s laserem">
   </p>

   <p>
    Celá časomíra může být složena do cestovního balení. Kabely pro
    fototranzistory je vhodné použít stíněné, pro lasery to není třeba.
   </p>

   <p>
    <img width=384 height=287 src="Pictures/image006.jpg"
     alt="Cestovní balení časomíry">
   </p>

   <h2> Mechanická konstrukce </h2>

   <p>
    Časomíra je realizována na jednostranné desce plošného spoje a částečně
    osazena SMD součástkami. Pod displejem jsou 2 drátové propojky a
    přilepený piezo element.
   </p>

   <p>
    Programovací hřebínek J7 je zahnutý směrem k&nbsp;okraji desky, vypínač
    SW0 rovněž.
   </p>

   <p>
    Stabilizátor a elektrolytický kondenzátor je osazen naležato.
   </p>

   <p>
    Displej je přišroubován čtyřmi šrouby M2.5 k&nbsp;desce. Pro vymezení
    vzdálenosti displeje od plošného spoje se použijí distanční sloupky
    dlouhé 5mm. Hřebínek displeje se pájí až po přišroubování displeje.
   </p>

   <p>
    Konektor pro připojení čidel je upravený takto:
   </p>

   <ul>
    <li> Na dvojice pinů 1-2, 11-12 a 19-20 jsou nasazeny a
       připájeny juperové propojky </li>
    <li> Dvojice pinů 7-8 je uštípnutá a slouží jako klíč pro
       připojení laserů. </li>
   </ul>

   <p>
    Při programování procesoru musí být čidla neaktivní. Pokud nejsou čidla
    připojená je nutné buď nastavit trimry P3 a P4 úplně vlevo nebo místo
    čidel dát na vstupy zkratové propjky.
   </p>

   <h2> Schéma zapojení </h2>

   <p>
    Srdcem zařízení je procesor U3 PIC16F84. Tento konkrétní typ jsem zvolil
    protože jsem jej měl v&nbsp;šuplíku ale po přeložení je možné použít
    i jiný typ procesoru PIC v&nbsp;pouzdru s&nbsp;18 vývody. Procesor je
    možné naprogramovat přímo v&nbsp;zapojení pomocí ISP konektoru J7 a
    zresetovat tlačítkem SW4. Procesor běží na 4.0MHz.
   </p>

   <p>
    <img width=662 height=506 src="Pictures/image007.gif"
     alt="Schéma procesorové části">
   </p>

   <p>
    Piezo element je přímo přilepený na plošný spoj pod LCD displejem.
    Pod elementem je vhodné vyvrtat otvor skrz plošný spoj (pozor na
    spoje) o průměru cca. 2mm a piezo element přilepíme prostřednictvím
    mezikruží z&nbsp;oboustranně lepící samolepky na plošný spoj.
   </p>

   <p>
    Napájení zajišťuje stabilizátor U1 s&nbsp;ochrannou diodou D1, která
    chrání časomíru před přepólováním.
   </p>

   <p>
    <img width=526 height=137 src="Pictures/image008.gif"
     alt="Schéma zdrojové části">
   </p>

   <p>
    K&nbsp;procesoru je připojen dvouřádkový LCD displej U2 pro zobrazení
    naměřených časů a piezo element (na konektor J6) pro akustickou
    indikaci. Displej se kupuje na <a href="http://www.hw.cz/">www.hw.cz</a>
    s&nbsp;označením SC1602A ale je možné přímo použít libovolný dvouřádkový
    LCD modul, který bude na plošný spoj pasovat a bude používat „standardní“
    Hitachi řadič. Kontrast se nastavuje trimrem P5.
   </p>

   <p>
    <img width=398 height=266 src="Pictures/image009.gif"
     alt="Připojení displeje">
   </p>

   <p>
    Komunikaci s&nbsp;osobním počítačem probíhá prostřednictvím rozhraní RS232.
    Napěťové úrovně převádí obvod U4 MAX232. Komunikace nevyužívá hardwarového
    řízení toku dat.
   </p>

   <p>
    <img width=350 height=357 src="Pictures/image010.gif"
     alt="Převodník pro RS232">
   </p>

   <p>
    Pro zjištění průjezdu robota startem a cílem je použita laserová závora
    sestávající z&nbsp;laserového ukazovátka jako zdroje světla na jedné straně
    a fototranzistoru na straně protější. Laserové ukazovátko je napájeno
    z&nbsp;časomíry přes odpor R1+P1 a R2+P2 pro nastavení pracovního
    proudu.
   </p>

   <p>
    Příjem signálu z&nbsp;fototranzistorů zajišťují zesilovače s&nbsp;tranzistory
    Q1 a Q2. Trimry P3 a P4 slouží pro nastavení rozhodovací úrovně pro rozlišení
    světla a tmy. Pro snadné nastavení slouží testovací režim při kterém časomíra
    vydává tón po dobu přerušení jednoho z&nbsp;paprsků. Kondenzátor C4 a C5
    slouží k&nbsp;omezení případného vstupujícího rušní.
   </p>

   <p>
    Časomíru je možné také ovládat ručně prostřednictvím tlačítek SW1 a SW2.
    Tlačítko SW3 slouží pro spuštění testovacího režimu (testuje se jen při
    zapnutí aby se nemohlo stát, že bude testovací režim spuštěn omylem).
   </p>

   <p>
    <img width=600 height=526 src="Pictures/image011.gif"
     alt="Vstupní obvody">
   </p>

   <h1> Osazení a oživení </h1>

   <h2> Osazení </h2>

   <p>
    <img width=454 height=384 src="Pictures/image012.jpg"
     alt="Osazení - strana součástek">
   </p>

   <p>
    <img width=454 height=363 src="Pictures/image013.jpg"
     alt="Osazení - strana spojů">
   </p>

   <table class="Soupiska">
    <tr>
     <th> Reference </th>
     <th> Hodnota </th>
    </tr>
    <tr>
     <th colspan="2"> Odpory </th>
    </tr>
    <tr>
     <td> R1, R2, R3, R4, R6, R7, R14 </td>
     <td> 100 </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> R10 </td>
     <td> 1k </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> R5, R8, R9, R11, R12, R13 </td>
     <td> 10k </td>
    </tr>
    <tr>
     <th colspan="2"> Odporové trimry </th>
    </tr>
    <tr>
     <td> P1, P2 </td>
     <td> 250/PT10MVE250 </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> P3, P4, P5 </td>
     <td> 10k/PT10MVK010 </td>
    </tr>
    <tr>
     <th colspan="2"> Kondenzátory </th>
    </tr>
    <tr>
     <td> C8, C9 </td>
     <td> 22pF </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> C4, C5 </td>
     <td> 33nF </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> C2, C3, C6, C7, C10, C11, C12, C13, C14 </td>
     <td> 100nF </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> C1 </td>
     <td> 1000uF/16V </td>
    </tr>
    <tr>
     <th colspan="2"> Diody </th>
    </tr>
    <tr>
     <td> D1 </td>
     <td> 1N4007 </td>
    </tr>
    <tr>
     <th colspan="2"> Tranzistory </th>
    </tr>
    <tr>
     <td> Q1, Q2 </td>
     <td> BC846SMD </td>
    </tr>
    <tr>
     <th colspan="2"> Integrované obvody</th>
    </tr>
    <tr>
     <td> U1 </td>
     <td> 7805 </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> U2 </td>
     <td> LCD_SC1602A </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> U3 </td>
     <td> PIC16F84/SO </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> U4 </td>
     <td> MAX232SMD (úzký) </td>
    </tr>
    <tr>
     <th colspan="2"> Krystaly </th>
    </tr>
    <tr>
     <td> X1 </td>
     <td> QM4.0MHz </td>
    </tr>
    <tr>
     <th colspan="2"> Mechanické součásti </th>
    </tr>
    <tr>
     <td> J1 </td>
     <td> K375A </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> J2 </td>
     <td> JUMP2X10_90 </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> J3 </td>
     <td> CANNON9M_90 </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> J6 </td>
     <td> JUMP2 </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> J7 </td>
     <td> JUMP6 </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> SW0 </td>
     <td> P-B143 </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> SW1, SW2, SW3 </td>
     <td> P-DT6BL </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> SW4 </td>
     <td> P-B1720 </td>
    </tr>
    <tr>
     <th colspan="2"> Konstrukční součásti </th>
    </tr>
    <tr>
     <td> 5ks </td>
     <td> JUMPER </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> 4ks </td>
     <td> Šroub M2.5x8, válcová hlava </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> 4ks </td>
     <td> Matice M2.5 </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> 4ks </td>
     <td> Matice M3 </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> 4ks </td>
     <td> Šroub M3x12, křížový, válcová hlava </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> 4ks </td>
     <td> Podložka M3 </td>
    </tr>
    <tr>
     <td> 4ks </td>
     <td> Sloupek M3x5 </td>
    </tr>
   </table>

   <h2> Oživení a nastavení </h2>

   <p>
    Nejprve kontrolujeme napájecí napětí za stabilizátorem (+5V). Po
    naprogramování procesoru by měla časomíra ožít. Místo fototranzistorů
    provizorně dáme propojky a otestujeme, zda časomíra reaguje na tlačítka
    START a STOP a zda posílá data prostřednictvím rozhraní RS232.
   </p>

   <p>
    Nastavení čidel se provádí v&nbsp;testovacím režimu. Nejdříve nastavíme
    (trimry P1 a P2) proud lasery kousek nad bod, kdy začínají laserovat
    (od tohoto bodu se rychle zvětšuje svítivost se vzrůstajícím proudem).
    Nastavujeme raději menší proud.
   </p>

   <p>
    Poté nasměrujeme lasery a čidla proti sobě a připojíme čidla
    s&nbsp;elektronikou. Při zapnutí tržíme tlačítko TEST a tím přejdeme do
    testovacího režimu, kdy časomíra vydává tón jakmile je paprsek přerušený.
    Trimry P3 a P4 nastavují rozhodovací úroveň čidel. Správně nastavená čidla
    reagují na předmět o tloušťce cca 1mm i při vzdálenosti čidel 5m od sebe.
   </p>

   <p>
    Po zresetování je časomíra připravena k&nbsp;činnosti.
   </p>

   <h1> Programové vybavení </h1>

   <h2> Uživatelský popis </h2>

   <p>
    Časomíra má jediný úkol. Při aktivaci čidla START spustit měření času
    a při aktivaci čidla STOP zobrazit změřený čas a výsledek odeslat
    nadřazenému počítači přes sériovou linku RS232 (rychlostí 9600Bd 8 bitů
    bez parity a bez řízení přenosu). Kromě toho časomíra při každé aktivaci
    čidla krátce pípne.
   </p>

   <p>
    Aby bylo možné snadno seřídit čidla má program ještě testovací režim,
    při kterém vydává tón po celou dobu aktivace čidel. Do testovacího režimu
    se vstupuje tehdy, pokud je stlačeno tlačítko TEST (SW3) v&nbsp;okamžiku
    zapnutí časomíry. Testovací režim se ukončuje vypnutím časomíry.
   </p>

   <h2> Jak program funguje vevnitř </h2>

   <p>
    Program pro procesor PIC byl napsán v&nbsp;jazyce C a přeložen pomocí
    překladače CCS (viz <a href="http://www.ccsinfo.com/">http://www.ccsinfo.com</a>).
   </p>

   <p>
    Program je řízen přerušením od změny stavu portu B na který jsou připojena
    čidla (a tlačítka). Stav programu je uložen ve stavové proměnné State_run
    a jsou celkem 3 stavy:
   </p>

   <ul>
    <li> 0) stav klidu (čeká se na signál START)</li>
    <li> 1) Stav běhu stopek (stopky běží a čeká se na signál STOP)</li>
    <li> 2) Stav po ukončení běhu stopek (stopky změřily čas a obsluhuje se
       zobrazení a přenos)</li>
   </ul>

   <p>
    V&nbsp;režimu běhu stopek se čas čítá na základě přerušení od časovače.
    Perioda přerušení je 256us a čítač času je realizován tak, aby se právě
    1x za hodinu protočil. Čas se průběžně zobrazuje v&nbsp;sekundách
    a milisekundách.
   </p>

   <p>
    Při aktivaci signálu START nebo STOP se nastaví do proměnné Beep počet
    půlperiod pro pípnutí. Vlastní pípnutí se provádí v&nbsp;obsluze
    přerušení od časovače.
   </p>

   <p>
    Protože procedura pro zobrazení času je velmi dlouhá (obsahuje převody
    čísel na řetězce a dělení) je tato procedura společná jak pro výpis
    na displej tak i pro přenos přes sériovou linku. Na které výstupy
    zobrazení půjde řídí stavová proměnná PutCharMode.
   </p>

   <p>
    Testovací režim nepoužívá přerušení, je to obyčejná smyčka opakovaného
    čtení a generování pípání pomocí programově realizovaného zpoždění.
    Do testovacího režimu se vstupuje pokud při zapnutí stlačeno tlačítko TEST,
    testovací režim nelze ukončit jinak než vypnutím časomíry (resetem).
   </p>

   <p>
    Hlavní program provádí tyto činnosti:
   </p>

   <ul>
    <li> Inicializace LCD a výpis verze jak na LCD tak i na RS232 </li>
    <li> Inicializace vstupů s&nbsp;stavových proměnných </li>
    <li> Test a případné spuštění testovacího režimu </li>
    <li> Inicializace časovače </li>
    <li> Spuštění nekonečné hlavní smyčky </li>
    <li>
     <ul>
      <li> Nulování čítače a stavové proměnné State_run </li>
      <li> Povolení obsluhy přerušení </li>
      <li> Čekání dokud nedojde k&nbsp;přechodu k&nbsp;jinému než klidovému stavu </li>
      <li> Po dobu běhu průběžné opakované vypisování času </li>
      <li> Po ukončení režimu běhu okamžité vypsání změřeného času </li>
      <li> Pauza (v této době ještě zní pípnutí od signálu STOP) </li>
      <li> Výpis změřeného času na RS232 </li>
     </ul>
    </li>
   </ul>

   <p>
    Program je bohatě komentovaný a je proto snadné se v&nbsp;něm orientovat.
    Proto je podrobnější popis zbytečný.
   </p>

  </div>

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== PATIČKA ============== -->
  <div class="Footer">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../../../../");
    DrawFooter();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

 </body>
</html>
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1