{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Designs/] [TRAIN01A/] [DirInfo.txt] - Revize 4920

Přejdi na současnou revizi

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

//
// Toto je popisný soubor pro popis obsahu adresáře
//

[InfoShortDescription.en]
 Train Timer

[InfoShortDescription.cs]
 Vlakový časovač
 
[InfoLongDescription.en]
 The timer for Lego trains was designed to enable long-term reliable
 switching of power for several rails. The timer has 8 relay outputs
 which are able to switch on and off the power supply or to reverse
 polarity of that. The firmware has configurable times for all outputs
 with possibility of random times. The setup may be changed
 via USB interface.

[InfoLongDescription.cs]
 Časovač pro lego vlaky vznikl z potřeby dlouhodobého spolehlivého
 přepínání několika kolejišť vláčků. Časovač má 8 reléových výstupů,
 které umožňují spínání napájení a přepínání napájení pro koleje.
 Firmware umožňuje konfigurovat času zapínání a vypínání a je možné
 definovat i náhodné spínání. Pro nastavení je vybaven USB rozhraním.

[SortPreferences]

[End]
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1