{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Designs/] [Thermometer/] [PrjInfo.txt] - Revize 1949

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

//
// Toto je popisný soubor pro popis obsahu adresáře (příklad)
//

[InfoShortDescription.en]
 Simple digital thermometer

[InfoShortDescription.cs]
  Jednoduchý digitální teploměr
  
[InfoLongDescription.en]
  This thermometer reads the temperature from DS18B20 sensor and displays it on LCD in Kelvin degrees.

[InfoLongDescription.cs]
  Snímá teplotu pomocí čidla DS18B20 a zobrazuje ji na LCD ve stupních Kelvina.
[End]
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1