{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Designs/] [dum/] [PrjInfo.txt] - Revize 4920

Přejdi na současnou revizi

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor


[InfoShortDescription.en]
Home automation

[InfoShortDescription.cs]
Řízení domu
  
[InfoLongDescription.en]
Demonstrative design shows how use MLAB modules to intelligent home automation.

[InfoLongDescription.cs]
Konstrukce demonstruje, jak lze v MLABu jednoduchým způsobem udělat řídící systém inteligentního domu.
 
[End]
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1