{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Designs/] [dum/] [SW/] [2patra/] [1np/] [main.c] - Revize 1750

Přejdi na současnou revizi

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

#include "main.h"

#case

#define S105AN  input(PIN_A0) // Kuchyne hlavni svetlo severni vypinac
#define R110NJU  input(PIN_A1) // Roleta koupelna
#define R110NJD  input(PIN_A2) 
#define S104AZ  input(PIN_A3) // Svetlo laborator vypinac u dveri
#define R104VZU  input(PIN_A4) // Roleta laborator vychod
#define R104VZD  input(PIN_A5)
#define R104JZU  input(PIN_A6) // Roleta laborator jih
#define R104JZD  input(PIN_A7)

#define S103JZ  input(PIN_B0) // Svetlo loznice jih vypinac u dveri
#define S103JN  input(PIN_B1) // -"- vypinac KAKL 
#define S103JV  input(PIN_B2) // -"- vypinac mama
#define R103VZU  input(PIN_B3) // Roleta loznice vypinac u dveri
#define R103VZD  input(PIN_B4)
#define S106AV  input(PIN_B5) // Hlavni svetlo trucovna vypinac u dveri do kuchyne
#define S107AN  input(PIN_B6) // Svetlo satna vypinac do chodby
#define S109AJ  input(PIN_B7) // Svetlo tech. mistnost vypinac do chodby

#define OS101A  PIN_C0  // Spinac svetla v bunecce prizemi
#define OS105V  PIN_C1  // Svetlo nad chlebarnou
#define OS105N  PIN_C2  // Severni svetlo kuchyne

//#define PIN_C3 31763
//#define PIN_C4 31764
//#define PIN_C5 31765

//#define PIN_C6 31766 //TX
//#define PIN_C7 31767 //RX

#define S101AN  input(PIN_D0) // Hlavni svetlo bunecka severni vypinac bliz u dveri
#define S101AJ  input(PIN_D1) // Hlavni svetlo bunecka jizni vypinac
#define S105VV  input(PIN_D2) // Vypinac nad chlebarnou
#define S105NZ  input(PIN_D3) // Svetlo kuchyne sever vypinac zapadni
#define S105ZZ  input(PIN_D4) // Svetlo kuchyne zapad vypinac zapadni
#define S102AN  input(PIN_D5) // Vypinac chodba dole u schodu
#define S110AN  input(PIN_D6) // Vypinac koupelna sever
#define S108AV  input(PIN_D7) // Dvere do spajzu

/*
#define PIN_E0 31776
#define PIN_E1 31777
#define PIN_E2 31778
#define PIN_E3 31779
#define PIN_E4 31780
#define PIN_E5 31781
#define PIN_E6 31782
#define PIN_E7 31783

#define PIN_F0 31784
#define PIN_F1 31785
#define PIN_F2 31786
#define PIN_F3 31787
#define PIN_F4 31788
#define PIN_F5 31789
#define PIN_F6 31790
#define PIN_F7 31791

#define PIN_G0 31792
#define PIN_G1 31793
#define PIN_G2 31794
#define PIN_G3 31795
#define PIN_G4 31796
#define PIN_G5 31797

#define PIN_H0 31800
#define PIN_H1 31801
#define PIN_H2 31802
#define PIN_H3 31803
#define PIN_H4 31804
#define PIN_H5 31805
#define PIN_H6 31806
#define PIN_H7 31807

#define PIN_J0 31808
#define PIN_J1 31809
#define PIN_J2 31810
#define PIN_J3 31811
#define PIN_J4 31812
#define PIN_J5 31813
#define PIN_J6 31814
#define PIN_J7 31815
*/

#define LED1 PIN_J7 
#define LED2 PIN_J6 

#define ON(port) output_low(port);
#define OFF(port) output_high(port);

int1 s105AN;   // Predchozi stav vypinacu
int1 r110NJU;
int1 r110NJD;
int1 s104AZ;
int1 r104VZU;
int1 r104VZD;
int1 r104JZU;
int1 r104JZD;
int1 s103JZ;
int1 s103JN;
int1 s103JV;
int1 r103VZU;
int1 r103VZD;
int1 s106AV;
int1 s107AN;
int1 s109AJ;
int1 s101AN;
int1 s101AJ;
int1 s105VV;
int1 s105NZ;
int1 s105ZZ;
int1 s102AN;
int1 s110AN;
int1 s108AV;

#define send(s) \
{\
  printf("%s\r\n",#s);\
  output_toggle(LED1);\
  delay_ms(100);\ 
}

void main()
{

  setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
  setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
  setup_psp(PSP_DISABLED);
  setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
  setup_wdt(WDT_OFF);
  setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
  setup_timer_1(T1_DISABLED);
  setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
  setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
  setup_ccp1(CCP_OFF);
  setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
  setup_vref(FALSE);

  OFF(OS101A);

  s105AN=S105AN;   // Poznamenej vychozi stav vypinacu
  r110NJU=R110NJU;
  r110NJD=R110NJD;
  s104AZ=S104AZ;
  r104VZU=R104VZU;
  r104VZD=R104VZD;
  r104JZU=R104JZU;
  r104JZD=R104JZD;
  s103JZ=S103JZ;
  s103JN=S103JN;
  s103JV=S103JV;
  r103VZU=R103VZU;
  r103VZD=R103VZD;
  s106AV=S106AV;
  s107AN=S107AN;
  s109AJ=S109AJ;
  s101AN=S101AN;
  s101AJ=S101AJ;
  s105VV=S105VV;
  s105NZ=S105NZ;
  s105ZZ=S105ZZ;
  s102AN=S102AN;
  s110AN=S110AN;
  s108AV=S108AV;

  while(TRUE)
  {
   if(s105AN!=S105AN) {s105AN=S105AN; send(S15A);}
   if(r110NJU!=R110NJU) {r110NJU=R110NJU; send(R1aNU);}
   if(r110NJD!=R110NJD) {r110NJD=R110NJD; send(R1aND);}

   if(!S105VV) {output_low(OS105V);} else {output_high(OS105V);}
   if(!S105NZ) {output_low(OS105N);} else {output_high(OS105N);}
   if(s105ZZ!=S105ZZ) {s105ZZ=S105ZZ; send(S15Z);}
   
   if(s104AZ!=S104AZ) {s104AZ=S104AZ; send(S14A);}
   if(r104VZU!=R104VZU) {r104VZU=R104VZU; send(R14VU);}
   if(r104VZD!=R104VZD) {r104VZD=R104VZD; send(R14VD);}
   if(r104JZU!=R104JZU) {r104JZU=R104JZU; send(R14JU);}
   if(r104JZD!=R104JZD) {r104JZD=R104JZD; send(R14JD);}
   
   if(s103JZ!=S103JZ) {s103JZ=S103JZ; send(S13A);}
   if(s103JN!=S103JN) {s103JN=S103JN; send(S13A);}
   if(s103JV!=S103JV) {s103JV=S103JV; send(S13A);}
   if(r103VZU!=R103VZU) {r103VZU=R103VZU; send(R13VU);}
   if(r103VZD!=R103VZD) {r103VZD=R103VZD; send(R13VD);}
 
   if(s106AV!=S106AV) {s106AV=S106AV; send(S16A);}
   if(s107AN!=S107AN) {s107AN=S107AN; send(S17A);}
   if(s109AJ!=S109AJ) {s109AJ=S109AJ; send(S19A);}
   
   if(s101AN!=S101AN) {s101AN=S101AN; output_toggle(OS101A); delay_ms(100);}
   if(s101AJ!=S101AJ) {s101AJ=S101AJ; output_toggle(OS101A); delay_ms(100);}
   
   if(s102AN!=S102AN) {s102AN=S102AN; send(S12A);}
   if(s110AN!=S110AN) {s110AN=S110AN; send(S1aA);}
   if(s108AV!=S108AV) {s108AV=S108AV; send(S18A);}

   if(get_timer0()>65000) {output_toggle(LED2); set_timer0(0);}
  }
}
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1