{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Server/] [GenIndex/] [Templates/] [DirInfo.txt] - Revize 944

Přejdi na současnou revizi

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

//
// Toto je popisný soubor pro popis obsahu adresáře (příklad)
//
// Syntaxe je tato:
//
//  - Všechny řádky začínající znaky // jsou komentáře
//
//  - Soubor je v kódování UTF8
//
//  - Informace je uvozena značkou [Key]
//    [Key] je klíč, který říká co je to za informaci
//    [Key.en] je klíč s informací pro jazyk en
//    Informace v jazyce má přednost před informací bez jazyka
//
//  - Pokud klíč začíná Info (například [InfoShortDescription] ) tak se tato
//   informace vloží do místa v templejtu označeném jako $InfoShortDescription
//
//  - Konec souboru je uvozen značkou [End]
//
//  - Informace je prostý text (nepoužívejte HTML značky)
//
//  - Na pořadí položek v souboru nezáleží
//
// Zavedené klíče, příklad:
//
//  [InfoShortDescription.cs]
//   Krátký popis (nadpis) v češtině
//
//  [InfoShortDescription.en]
//   Short description (title) in English
//
//  [InfoShortDescription]
//   Short descriptpion for other languages
//
//  [InfoLongDescription.en]
//   A longer description (one paragraph, 2-4 lines max). The whole sentences
//   with period et the end.
//
//  [InfoLongDescription.cs]
//   Delší popis na jeden odstavec, tak do 2-4 řádek. V celých větách a tečkou
//   na konci
//
//  [SortPreferences]
//   Seznam adresářů pro třídění
//

[InfoShortDescription.en]

[InfoShortDescription.cs]
 
[InfoLongDescription.en]
 
[InfoLongDescription.cs]

[SortPreferences]

[End]
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1