{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Server/] [GenIndex/] [Templates/] [Modules.cs.ihtml] - Revize 944

Přejdi na současnou revizi

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

<!-- Templejt pro tvorbu indexu -->
<!--

 Templejt
 ========

 Tento templejt je zpracováván substitučním strojem, který funguje tak, že
 provede tyto úkony:
 
 - načte templejt (do své paměti)
 - vyhodí tento komentář (všechny komentáře před první platnou řádkou)
 - najde v něm všechny proměnné ve tvaru $InfoXXX a zapamatuje si je
 - najde v něm všechna nastavení proměnných ve tvaru $InfoXXX = "YYY" a zapamatuje si je
 - vyhodí z templejtu definice proměnných a případný komentář bezprostředně před definicí

 Poté je možné programem upravit obsah proměnných (typicky se generují
 data na základě jiných proměnných a dat z disku na webu). Všechny proměnné
 jsou programu dostupné v podobě pole, kde klíčem je jméno proměnné (bez
 dolaru) a hodnotou je řetězec (i prázdý). Program může proměnné modifikovat
 a definovat další (které se nepoužijí nejsou-li v právě použitém templejtu
 použity).
 
 - provede substituci proměnných jejich obsahem
 - výsledný řetězec - html stránku - předá klientovi

 Proměnné
 ========

 Proměnné jsou definovány pouze v templejtu. Co není v templejtu
 označeno jako proměnná nenahradí se skutečným obsahem. Aby mohl být
 templejt přehledný je dovoleno používat víceřádkové obsahy proměnných.

 Definice hodnot je ve tvaru $InfoXXX = "YYY", kde
  $InfoXXX  je jméno proměnné (XXX jsou písmena, číslice, - a _ )
  YYY     je hodnota proměnné (je v uvozovkách, uvnitř použijte apostrofy)

 Hodnota proměnné může být na více řádků a může obsahovat odakazy na proměnné,
 které se nahradí hodnotou těchto proměnných.
 
 Definice hodnot proměnných bez jejich použití v templejtu se používá například
 při definici jazykově závislých řetězců pro program (program je jazykově
 nezávislý).
 
 Substituce
 ==========

 Úvodní komentáře na začátku templejtu budou odstraněny.

 Všechny výskyty proměnných v templejtu budou nahrazeny hodnotou proměnných.
 Hodnota proměnné může být prázdná, definovaná v templejtu nebo vypočítaná
 programem. Proměnné mouhou být v templejtu i vícekrát (nahradí se všude).
 
 Všechny definice hodnot proměnných se z templejtu odstraní. Nezáleží na místě
 definice v templejtu. Vícenásobné uvedení hodnoty si (asi) zapamatuje poslední
 uvedenou hodnotu.
 
-->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title> $InfoHeadTitle $InfoSection </title>
  <meta name="keywords" content="$InfoKeyWords">
  <meta name="description" content="$InfoDescription">
  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Head.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <link rel="StyleSheet" href="../../Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl">
  <link rel="StyleSheet" href="../../Web/CSS/MLAB_Print.css" type="text/css" media="print">
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../../Web/PIC/MLAB.ico">
  <script type="text/javascript" src="../../Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->
 </head>

 <body lang="cs">

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Header.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== HLAVICKA ============== -->
  <div class="Header">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../../");
    DrawHeader();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Menu.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== MENU ============== -->
  <div class="Menu">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../../");
    DrawMenu();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) menu je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

  <!-- ============== TEXT ============== -->
  <div class="Text">

   $InfoNoText = "Popis není k dispozici"

   <p class="Title">
    $InfoShortDescription
   </p>

   <p class="Subtitle">
    $InfoLongDescription
   </p>

   <!-- Klikací řádka s cestou -->
   <h1 class="Small"> $InfoPath </h1>
   $InfoPathTitle = "Klikací cesta zpět"

   <table>
    <tr>
     <th>Název</th>
     <th>Náhled</th>
     <th>Popis</th>
     <th>WebSVN</th>
     <th>HTML</th>
     <th>PDF</th>
    </tr>
    <!-- Řádky indexu se vkládají sem -->
$InfoLine
    <!-- Formát vkládané řádky -->
    $InfoLine =
    "
    <tr>
     <td> $InfoName</td>
     <td> $InfoPicture</td>
     <td> <p><i> $InfoDescripion</i></p>
        <p class='Small'> $InfoLongDescription</p></td>
     <td> $InfoWebSVN</td>
     <td> $InfoHTML</td>
     <td> $InfoPDF</td>
    </tr>
    "
    <!-- Formát elementu pro oddělení adresářů a projektů -->
    $InfoSeparator =
    "
    <tr>
     <td colspan='6'> <hr> </td>
    </tr>"
    <!-- Lepidlo pro spojování více odkazů najednou v jedné položce -->
    $InfoGlue  = "<br>"
    <!-- Co se dává do položek, které nemají obsah -->
    $InfoNoPicture = "NoPicture.jpg"
    $InfoNoInfo = "--"
    $InfoSVNTitle = "Přístup ke všem souborům"
   </table>

  </div>

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== PATIČKA ============== -->
  <div class="Footer">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../../");
    DrawFooter();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

 </body>
</html>
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1