{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Server/] [GenIndex/] [Templates/] [Modules.en.ihtml] - Revize 1880

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title> $InfoHeadTitle $InfoSection </title>
  <meta name="keywords" content="$InfoKeyWords">
  <meta name="description" content="$InfoDescription">
  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Head.en.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <link rel="StyleSheet" href="../../Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB Basic Style">
  <link rel="StyleSheet" href="../../Web/CSS/MLAB_Print.css" type="text/css" media="print">
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../../Web/PIC/MLAB.ico">
  <script type="text/javascript" src="../../Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->
 </head>

 <body lang="en">

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Header.en.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== HEADER ============== -->
  <div class="Header">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../../");
    DrawHeader();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> JavaScript is required for including of the header </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Menu.en.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== MENU ============== -->
  <div class="Menu">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../../");
    DrawMenu();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> JavaScript is required for including of the menu </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

  <!-- ============== TEXT ============== -->
  <div class="Text">

   $InfoNoText = "No Description Available"

   <p class="Title">
    $InfoShortDescription
   </p>

   <p class="Subtitle">
    $InfoLongDescription
   </p>

   <!-- Klikací řádka s cestou -->
   <h1 class="Small"> $InfoPath </h1>
   $InfoPathTitle = "The Easy Way Back ..."

   <table>
    <tr>
     <th>Name</th>
     <th>View</th>
     <th>Description</th>
     <th>Project information</th>
     <th>Buy possibility</th>
     <th>Documentation</th>
    </tr>
    <!-- Řádky indexu se vkládají sem -->
$InfoLine
    <!-- Formát vkládané řádky -->
    $InfoLine =
    "
    <tr>
     <td> $InfoName</td>
     <td> $InfoPicture</td>
     <td> <p><i> $InfoDescripion</i></p>
        <p class='Small'> $InfoLongDescription</p></td>
     <td> $InfoWebSVN <br> $InfoWIKI</td>
     <td> $InfoBuy</td> <!-- položka tabulky, kam přijde odkaz na nákup modulu-->
     <td> $InfoPDF <br> $InfoHTML</td>
    </tr>
    "
    <!-- Formát elementu pro oddělení adresářů a projektů -->
    $InfoSeparator =
    "
    <tr>
     <td colspan='6'> <hr> </td>
    </tr>"
    <!-- Lepidlo pro spojování více odkazů najednou v jedné položce -->
    $InfoGlue  = "<br>"
    <!-- Co se dává do položek, které nemají obsah -->
    $InfoNoPicture = "NoPicture.jpg"
    $InfoNoInfo = "--"
    $InfoSVNTitle = "Access to All Project Files"
    $InfoWikiTitle = "Wiki Page for Module"
   </table>

  </div>

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.en.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== FOOTER ============== -->
  <div class="Footer">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../../");
    DrawFooter();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> JavaScript is required for including of the footer </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

 </body>
</html>
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1