{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Web/] [About.cs.html] - Revize 4920

Přejdi na současnou revizi

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title> O projektu MLAB </title>
  <meta name="keywords" content="Projekt MLAB, univerzální moduly stavebnice MLAB">
  <meta name="description" content="O projektu MLAB, webu a autorech">
  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Head.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <link rel="StyleSheet" href="../Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl">
  <link rel="StyleSheet" href="../Web/CSS/MLAB_Print.css" type="text/css" media="print">
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../Web/PIC/MLAB.ico">
  <script type="text/javascript" src="../Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->
 </head>

 <body lang="cs">

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Header.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== HLAVICKA ============== -->
  <div class="Header">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../");
    DrawHeader();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Menu.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== MENU ============== -->
  <div class="Menu">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../");
    DrawMenu();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) menu je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

  <!-- ============== TEXT ============== -->
  <div class="Text">
   <h1> Vznik stavebnice MLAB </h1>
   <p>
    <a href="PIC/about_bastl.jpg"><img width=480 height=360 src="PIC/about_bastl_small.jpg"
     alt="Obrázek bastlu"></a>
   </p>
   <h2> Účel </h1>
   <p>
    Základním cílem při vzniku stavebnice MLAB bylo poskytnout otevřenou,
    robustní a univerzální technickou stavebnici jak amatérům tak i
    profesionálům určenou k testování a vývoji nových (často revolučních) zařízení.
    Stavebnice je velmi použitelná i k&nbsp;didaktickým účelům a je tak i
    používána.
   </p>
   <h2> Vlastnosti </h2>
   <p>
    Na rozdíl od podobných a i známějších projektů, jako například Arduino,
    není MLAB vývojovou a prototypovou platformou omezenou pouze na jednu
    architekturu například AVR nebo PIC, ale používá i součástky a mikroprocesory jiných výrobců a navzájem konkurenčních technologií. Navíc poskytuje mnohem komfortnější použití v aplikacích, kde je vyžadována robustnost a variabilita vytvořeného prototypu (Což jsou typicky vědecké aplikace). V MLABu je nový prototyp řešen komplexně od elektroniky po mechanickou konstrukci. To umožňuje jednoduše dosáhnout vynikající spolehlivosti výsledného zařízení, které pak může pracovat roky bez poruchy.
   </p>
   <p>
    Jedním z těchto systematických postupů je použití speciální konstrukční desky. Tato základna je opatřena rastrem děr pro úchyt jednotlivých elektronických modulů. Rastr byl zvolen 400mils (tedy 10,16mm). Připevnění modulů k&nbsp;základní desce je řešeno pomocí šroubů M3x12 s maticemi na druhé straně desky.
   </p>
   <p>
    <a href="PIC/about_montage.jpg"><img width=480 height=360 src="PIC/about_montage_small.jpg"
     alt="Obrázek montáže modulů"></a>
   </p>
   <p>
    K&nbsp;propojování vstupů a výstupů elektronických desek se používají kablíky různých délek
    opatřené na obou koncích konektory (samicemi) pro kontaktní hřebínky.
    Používají se standardní hřebínky v&nbsp;rastru 100mils (2,54mm).
   </p>
   <p>
    <a href="PIC/about_wires.jpg"><img width=480 height=360 src="PIC/about_wires_small.jpg"
     alt="Obrázek kablíků"></a>
   </p>

   <p>
    Metody používané při návrhu zařízení jsou blíže specifikovány v pravidlech kompatibility.
   </p>


   <h1> Vznik webu </h1>

   <h2> Proč vznikl tento WEB </h2>
    <p>
     Web MLAB vznikl protože si myslíme, že máme co zveřejnit. Hlavním impulzem
     byl vznik stavebnice MLAB. Stavebnice MLAB se nám v praxi natolik osvědčila,
     že bychom se rádi podělili o toto poznání s ostatními uživateli Internetu.
    <p>
   <h2> Co tento web obsahuje </h2>
    <p>
     Samozřejmě vše okolo stavebnice MLAB ale také řadu dalších dokumentů od našich
     přispěvatelů. Samostatné projekty nebo články více i méně spojené s projektem
     MLAB.
    </p>
   <h2> Kdo jej tvoří </h2>
    <p>
     Vetšinou zatím profesionální SW a HW vývojáři ve svém volném čase. A některé konstrukce jsou vytvořeny studenty v rámci vysokoškolských závěrečných prací. Nezanedbatelnou část vývoje aktuálně také vytváří firma <a href="http://www.ust.cz">Universal Scientific Technologies s.r.o.</a>, která je komerčním partnerem MLABu.
    </p>
   <h2> Jak se tento web používá? </h2>
    <p>
     Základem MLAB dokumentace je databáze SVN (SubVersion) pro ukládání zdrojových souborů a dalších
     dokumesntů od konstrukcí i webových stránek. Tato databáze je primárním zdrojem dat o stavebnici MLAB a obsah webu se z ní generován automaticky.
    </p>
    <p>
     Web zajišťuje Apache2, který zpřístupňuje data uživatelům bez potřeby instalovat
     SVN klienta. Do SVN databáze je tak umožněn základní webový přístup (jen pro čtení)
     prostřednictvím WebSVN.
    </p>
    <p>
     WEBové stránky používají HTML4 a CSS2. Nejsou optimalizovány pro žádný
     prohlížeč a doufáme, že se se svojí jednoduchou stavbou úspěšně vyhýbají chybám používaných
     prohlížečů.
    </p>
    <p>
     Na tomto serveru také běží systém BOINC - otevřená architektura pro distribuované výpočty a využítí nevyužitého strojového času pro vědecké aplikace.
    </p>

   <h1> Autoři projektu </h1>
    <p>
     Ve svých začátcích byl MLAB vyvíjen několika <a href="../Web/AboutAuthors.cs.html">kmenovými vývojáři</a> dnes už se však na jeho kontinuálním vývoji podílí (aktivně nebo jednarázově) mnohem více lidí, jejichž seznam je z důvodu snadnější aktualizace uveden na projektové wiki.     
    </p>

   <h1> Autorská práva </h1>
    <h2> Rozsah </h2>
    <p>
     Celý obsah tohoto webu je autorským dílem a zůstává jím
     ať je uložen či šířen jakýmkoli způsobem (například na tomto webu, na
     jiném počítači, na datovém nosiči, v operační paměti a podobně).
    </p>

    <h2> Záruky </h2>
    <p>
     Autoři dávají k dispozici obsah projektu MLAB tak jak je bez jakýchkoli záruk.
     Zejména nezaručují, že informace jsou přesné a úplné. U uživatelů se předpokládá
     adekvátní úroveň znalostí a schopností k dosažení odpovídajícího užitku.
    </p>

    <h2> Co je dovoleno </h2>
    <p>
     Je dovoleno užít díla k nekomerčním účelům, pro vlastní studium.
     Komerční organizace jej mohou užít pro vlastní potřebu ne však jako součást
     školení svých zákazníků či partnerů.
    </p>
    <p>
     Díla původní i odvozená se mohou mohou dále šířit jako nekomerční za předpokladu
     uvedení odkazu na web projektu MLAB
     <a href="http://www.mlab.cz"> http://www.mlab.cz</a> a zachování informace
     o původních autorech.
    </p>
    <h2> Co není dovoleno </h2>
    <p>
     Užít díla ke komerčním účelům, tedy zejména za účelem dosažení zisku. Není
     dovoleno hromadně vyrábět a prodávat moduly či zařízení projektu MLAB a
     vydávat dokumentaci tiskem nebo spolu s cizí dokumentací nebo na médiu
     s dalším obsahem komerčního charakteru.
    </p>
    <p>
     Není dovoleno modifikovat dílo a dále je šířit pod jinými podmínkami nebo
     dokonce bez uvedení původních autorů.
    </p>
    <h2> Výjimky </h2>
    <p>
     Užít díla v rozporu s výše uvedenými podmínkami je možné pouze po dohodě
     s autory. V případě nejistoty se spojte s autory.
    </p>

   <h1> Komunikace </h1>

    <h2> IRC kanál </h2>
    <p>
     Asi nejrychlejším komunikačním kanálem je IRC na našem serveru mlab.cz #mlab 
    </p>

    <h2> Mailing list </h2>
    <p>
     Existuje také emailová konference na <a href="http://groups.google.com/group/mlab-users">google groups</a>, ta je asi nejspolehlivějším komunikačním kanálem, pokud máte obecný dotaz, nebo připomínku a nechcete přímo kontaktovat konkrétního autora. Je vhodná také pro dotazy, které by mohly být užitečné i ostatním uživatelům stavebnice. 
    </p>

    <h2> Facebook </h2>
    <p>
     A také máme propagační stránku na <a href="https://www.facebook.com/pages/MLAB/203283666377414">Facebooku</a>, používáme ji hlavně na zvýraznění některých významných událostí. Jinak nemá primární informační charakter.     
    </p>

<h1> Partneři projektu </h1>

Stavebnice je dnes již tak rozsáhlá, že k jejímu udržení v aktuálním stavu a zajištění provozu webu i výroby a vývoje nových modulů by nestačili jenom samotní vývojáři, proto spolupracujeme i s dalšími sdruženími a institucemi. 

<ul>
  <li> <a href="http://www.ust.cz"> Universal Scientific Technologies s.r.o.</a> </li>
  <li> <a href="http://www.robozor.cz"> Robotický klub Robozor</a> </li>
  <li> <a href="http://www.i.cz"> s.ICZ a.s. </a> </li>
</ul>


  </div>

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== PATIČKA ============== -->
  <div class="Footer">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../");
    DrawFooter();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

 </body>
</html>
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1