{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Web/] [CSS/] [MLAB.css] - Revize 384

Přejdi na současnou revizi

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

/*============================================================================*/
/* Historie                                  */
/*============================================================================*/
/* Opraveno zarovnání a velikost textu hlavičky                */
/* Změněno kódování na UTF-8 - nutné pro IE a s českými komentáři       */
/* Doplněny styly pro websvn                         */
/* Nutno doladit patičku (přesnost patička X text)              */
/* Zlepšena podpora IE7 (oprava barev odkazů v menu)             */
/* Doplněn styl pro zobrazení menu při vypnutém JavaScriptu          */
/* Doplněn styl o tisk a zarovnani CSS souboru                */

/* Chybí styl pro výpis programu (jako blok) */

/*
Dodělat:
 Alternativní fonty (font-family)
 Definice stylu pro tisk (pro stránkovaná média)
  velikost písma v pt
  řádkování 1
  patkové písmo (lépe se čte)
   font: 12pt/1 "Times CE", Times, "Times New Roman", serif;
   pro obrazovku je lepší font bezpatkový, skus Verdana
 Alternativní styly
   bez absolutního pozicování
   možná bez barev (černobíle)
 Styl nadpisu tabulky
*/


/*============================================================================*/
/* Globální nastavení                             */
/*============================================================================*/


/* Sjednocení nastavení celého dokumentu */
/* ------------------------------------- */
html, body {
 background:    none #FFFFFF;   /* barva pozadí bez obrázku */
 color:         #000000;   /* barva písma */
 margin:           0px;   /* sjednotíme okraje pro všechny prohlížeče */
 padding:          0px;   /* sjednotíme výplň */
}

body {
/*padding:          0.5em;  /* IE6 okraj okolo pozor velikost se nemění při změně zobrazení */
 }

/*============================================================================*/
/* Nastavení písma textu a nadpisů                      */
/*============================================================================*/


/* Standardní písmo odstavců */
/* ------------------------- */
p {                   /* standardní písmo odstavce */
 font-family:  "Times New Roman";  /* řez písma */
 line-height:        1.3em;  /* mezera mezi řádky uvnitř odstavce */
 margin-left:         0px;  /* standarně text od okraje */
 margin-right:         0px;  /* k okraji, mezera zajištěna paddingem */
 margin-top:        0.75em;  /* mezera před odstavcem */
 margin-bottom:       0.9em;  /* mezera za odstavcem */
}


/* Titulek, podtitul a autor článku */
/* -------------------------------- */
p.Titul, li.Titul, div.Titul,
p.Title, li.Title, div.Title {     /* titulek článku, obdoba H1 */
 font-family:        Arial;  /* nadpisové písmo */
 font-weight:        bolder;  /* tlistší písmo */
 text-align:        center;  /* centrované */
 font-size:          200%;  /* velké písmo */
 color:          #CC0000;  /* hlavní nadpisová barva */
 margin-top:         0.5em;  /* mezera před odstavcem */
 margin-bottom:       0.5em;  /* mezera za odstavcem */
}

p.Autor, li.Autor, div.Autor {     /* standardní písmo */
 font-family:        Arial;  /* nadpisovým písmem */
 text-align:        center;  /* centrované */
 color:            blue;  /* vedlejší nadpisová barva */
 margin-top:        0.25em;  /* mezera před odstavcem */
}

p.MsoSubtitle, li.MsoSubtitle, div.MsoSubtitle,
p.Subtitle, li.Subtitle, div.Subtitle {
 font-family:        Arial;  /* nadpisové písmo */
 font-style:        italic;  /* skloněné */
 text-align:        center;  /* centrované */
 font-size:          120%;  /* trošku větší písmo */
 color:          #0000FF;  /* vedlejší nadpisová barva */
 margin-top:          1em;  /* mezera před */
 margin-bottom:        2em;  /* mezera za vypadá lépe když je větší */
 margin-left:         10%;  /* není od okraje do okraje */
 margin-right:         10%;  /* ani na jedné straně */
}


/* společné vlastnosti nadpisů a nadpisy */
/* ------------------------------------- */
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
 page-break-inside:     avoid;  /* nedělit stránky v nadpisech */
 page-break-after:      avoid;  /* zákaz zalomení pod nadpisem */
 page-break-before:      auto;  /* možno lámat před nadpisem */
 font-family:        Arial;  /* nadpisový font */
 font-weight:        bolder;  /* tlistší písmo */
 margin-top:        0.75em;  /* mezera před trochu větší */
 margin-bottom:       0.5em;  /* mezera za */
}

h1 {                  /* viz styl titulku */
 font-size:          200%;  /* veliké písmo */
 color:          #CC0000;  /* hlavní nadpisová barva */
}

h1.Small {               /* zmenšený nadpis */
 font-size:          150%;  /* velikost jako h2 */
}

h2 {
 font-size:          150%;  /* velké písmo */
 color:            blue;  /* vedlejší barva nadpisu */
}

h2.Small {               /* zmenšený nadpis */
 font-size:          120%;  /* velikost jako h3 */
}

h3 {
 font-size:          120%;  /* větší písmo */
 color:          #6666dd;  /* vedlejší barva nadpisu */
}

h3.Small {               /* zmenšený nadpis */
 font-size:          100%;  /* velikost jako h4 */
}

h4, h5, h6 {              /* písma jen mírně odlišná */
 font-style:        italic;  /* skloněné */
 color:          #6666dd;  /* vedlejší barva nadpisu */
}

h1 b, h2 b, h3 b, h4 b, h5 b, h6 b   /* Zvýraznění uvnitř nadpisu */
{
 font-weight:         bold;  /* Tlustě */
 font-size:          120%;  /* Větší (tlustě někdy není odlišné) */
}

h1>h2,h2>h3,h3>h4,h4>h5,h5>h6 {     /* Zákaz odstránkování mezi nadpisy */
 page-break-before:     avoid;
}

samp {                 /* ukázky výpisů a podobně */
 font-family: "    Courier New";  /* neproporcionální písmo */
 background:       lightgrey;  /* zvýraznění barvou pozadí */
}

samp.Block {              /* pro ukázky souvislých bloků kódu */
 display:          table;  /* je to blok široký dle obsahu */
 _display:          block;  /* IE6 blok ale široký přes celou stránku */
 white-space:         pre;  /* dodrž formátování */
 margin-left:         2em;  /* odsazení bloku*/
 padding:          0.5ex;  /* vnitřní okraj */
}

.Samp {                 /* k odlišení příkladů HTML objektů */
 margin-left:         2em;  /* odsazení bloku jako u samp*/
}


/* První slovo má první písmeno zvýrazněné */
.FirstWord:first-letter {
 color:            red;  /* zvýraznné první písmeno */
}

/* Zvýrazněné řádky s odkazy */
.FirstWord a {
 text-decoration:       none;  /* odkaz není podtržený */
 color:          inherit;  /* odkaz nemá zvláštní barvu */
 _color:          #993300;  /* IE6 nám nějak nedědí barvu */
}


/*============================================================================*/
/* Nastavení pro hlavičku, patičku a menu                   */
/*============================================================================*/


/* Společná nastavení pro Hlavičku Menu a Patičku */
/* ---------------------------------------------- */
div.Header noscript, div.Menu noscript, div.Footer noscript,
div.InnerHeader, div.InnerMenu, div.InnerFooter {
 /*border:   dotted #FF8080 1px;  /* pro ladění */
 width:            100%;  /* přes celou stránku */
 margin:            0em;  /* pro jistotu žádný vnější okraj */
 border:            0em;  /* pro jistotu */
 background-color:     #FFFFCC;  /* pozor na průhlednost při rolování */
 color:          #993300;  /* barva písma */
}


/* Nastavení specifická pro Hlavičku */
/* --------------------------------- */
div.InnerHeader,            /* kontejner na hlavičku */
div.Header noscript {          /* náhradní text když není JavaScript */
 /*border:      solid 1px red;  /* pro ladění */
 position:          fixed;  /* fixní umístění na stránce */
 z-index:           100;  /* hodně navrch */
 _position:         static;  /* IE6 neumí position fixed */
 border-bottom: solid 2px #993300;  /* linka pod hlavickou */
 top:             -2px;  /* umistění na stránce o tloušťku linky */
 white-space:        nowrap;  /* je zakázáno zalomit hlavičku */
 overflow:         hidden;  /* co přečuhuje zahoď */
 font-size:          3em;  /* velikost písma vzhedem k rodiči */
 padding:           0em;  /* vnitřní výplň (vzhledem k mému písmu) */
 line-height:         100%;  /* vzdálenost řádek od sebe */
}

div.Header noscript p {         /* náhradní text když není JavaScript */
 font-size:       0.33333em;  /* obvyklá velikost písma */
 vertical-align:        top;  /* text v horní části hlavičky */
}

div.MenuNoscript {
 position:          fixed;  /* fixní umístění na stránce */
 z-index:           101;  /* nad hlavičkou */
 _position:         static;  /* IE6 neumí position fixed */
 top:            1.2em;  /* umistění do spodní části hlavičky */
 white-space:        nowrap;  /* je zakázáno zalomit hlavičku */
 overflow:         hidden;  /* co přečuhuje zahoď */
 width:            100%;  /* přes celou stránku */
 margin:            0em;  /* pro jistotu žádný vnější okraj */
 border:            0em;  /* pro jistotu */
}

div.MenuNoscript a {          /* Odkazy v pomocné hlavičce */
 padding-left:        0.5ex;  /* mezera mezi odkazy */
 padding-right:       0.5ex;
}

div.InnerHeader .HeaderLogo {      /* text loga "MLAB" v hlavičce*/
 /*background:       #CCFFCC;  /* pro ladění */
 padding-left:        0.2em;  /* mezera vlevo */
}

div.InnerHeader img {          /* textu "online" v hlavičce */
 /*border:      solid 1px red;  /* pro ladění neprůhledného obrázku */
 /*background:       #FFCCCC;  /* pro ladění průhledného obrázku */
 height:           0.7em;  /* gumová výška podle velikosti textu */
 width:            2em;  /* gumová šířka podle velikosti textu */
 border:            0px;  /* obrázek je bez okraje */
/* ve skutečnosti vadí asi horní okraj obrázku (text se posune kousek dolu) */
/* nebo nějaký problém se svislým zarovnáním */
 margin:            0px;
 padding:           0px;
 position:        absolute;
 top:            0.15em;
}

div.InnerHeader .HeaderText {      /* nadpis stránky (title) v hlavičce */
 /*border:    solid 1px yellow;  /* pro ladění */
 background-color:     #FFFFCC;  /* IE6 aby text zvítězil při konfliktu s logem */
 position:        absolute;  /* absolutní umístění */
 text-align:         right;  /* zarovnání doprava (centrovaný obsah IE6 ignoruje) */
 padding-right:       0.2em;  /* mezera vpravo */
 font-size:          80%;  /* velikost písma o něo menší */
 left:           6.625em;  /* posunutí o logo 5.3em / 80% */
 _left:            auto;  /* IE6 natahuje se místo vlevo od textu */
 right:            0px;  /* pravý okraj až na konci */
 top:             0px;  /* žádné posunutí */
}

div.InnerHeader a {           /* odkaz v hlavičce */
 text-decoration:       none;  /* odkaz není podtržený */
 color:          #993300;  /* IE6 a IE7 nedědí barvu textu */
}

div.InnerHeader a:hover {        /* při najetí kurzoru na odkaz v hlavičce */
 color:          #FF0000;  /* změň barvu odkazu */
}


/* Nastavení specifická pro Menu */
/* ----------------------------- */
div.InnerMenu,             /* kontejner pro menu */
div.Menu noscript {           /* náhradní text když není JavaScript */
 position:          fixed;  /* fixní umístění na stránce */
 _position:         static;  /* IE6 neumí position fixed */
 width:            16ex;  /* šířka bloku s menu */
 _width:           100%;  /* IE6 šířka přes celou stránku */
 top:             3em;  /* výška hlavičky = výška písma + 2*padding */
 _top:             0px;  /* IE6 umístění hned pod hlavičku */
 left:            -2px;  /* kompenzace šířky čáry */
 _left:            0px;  /* IE6 tady čáru nemáme */
 bottom:            0px;  /* umístění dole až dolu */
 border-right:  solid 2px #993300;  /* oddělující linka vpravo */
 _border-right:        none;  /* IE6 bez čáry vpravo */
 _border-bottom: solid 4px #993300;  /* oddělující linka dole (tlustá jako ty 2 nahoře) */
 _background:       #993300;  /* IE6 pozadí stejné jako linky */
 _color:          #FFFFCC;  /* IE6 barva textu menu uvnitř pruhu */
 text-align:        center;  /* centrovaný obsah */
 _text-align:         left;  /* IE6 zarovnáváme vlevo */
 font-weight:         bold;  /* tlusté písmo odkazu */
}

div.InnerMenu .Navigation {       /* vnitřní kontejner na navigační tlačítka */
 /*background:       #333333;  /* ladící pozadí */
 margin-left:         2px;  /* kompenzace kompenzace čáry */
 _margin-left:        0.5em;  /* IE6 tady potřebuji jen okraj */
 _border:           0px;  /* IE6 žádný okraj */
 _padding:           0px;  /* IE6 žádná výplň */
}

div.InnerMenu .MenuText {        /* popisky v navigaci */
 /*background:       #DDDDDD;  /* ladící pozadí */
 border:           none;  /* žádný okraj */
 margin:            3px;  /* malé mezery okolo */
}


/* Zobrazení seznamu odkazů v menu */
/* ------------------------------- */
div.InnerMenu ul {           /* navigace jako seznam odkazů */
 list-style:         none;  /* seznam je bez odrážek */
 margin:            0px;  /* bez odsazení IE */
 padding:           0em;  /* bez odsazení FF */
 white-space:        nowrap;  /* zákaz lámání položek menu do řádek */
}

div.InnerMenu li {           /* jednotlivé odkazy */
 /*background:       #BBBBBB;  /* ladící pozadí */
 border: solid 1px    #993300;  /* tenký rámeček */
 margin:            2px;  /* malé mezery okolo */
 background:        #993300;  /* tmavé pozadí "tlačítek" v liště */
 color:          #FFFFCC;  /* světlá písmena na "tlačítkách" */
 _background:       #FFFFCC;  /* IE6 světlé pozadí "tlačítek" v liště */
 _color:          #993300;  /* IE6 tmavá písmena na "tlačítkách" */
}

div.InnerMenu a {            /* odkazy v menu */
 text-decoration:       none;  /* odstranění podtržení odkazů */
 color:          #FFFFCC;  /* IE6 a IE7 nedědí, barva textu jako by to nebyl odkaz */
 _color:          #000000;  /* IE6 černá jako kontrastní barva */
}

div.InnerMenu a:hover {         /* po najetí kurzoru na odkazy v menu */
 color:          #FF0000;  /* změn barvu písma */
}

/* Zobrazení v menu */
/* ---------------- */
div.InnerMenu * {            /* Pro IE6 je celé menu plovoucí v řádce */
 _float:           left;  /* IE6 všechny prvky menu plavou vlevo */
 _padding-left:        2px;  /* IE6 mezera mezi prvky vlevo */
 _padding-right:        2px;  /* IE6 mezera mezi prvky vpravo */
}


/* Nastavení specifická pro Patičku */
/* -------------------------------- */
div.InnerFooter,            /* patička */
div.Footer noscript {          /* náhradní text když není JavaScript */
 position:          fixed;  /* fixní umístění na stránce */
 _position:         static;  /* IE6 neumí position fixed */
 bottom:           -4px;  /* umístění na stránce = šířka čáry nahoře a dole */
 border-top:   solid 2px #993300;  /* linka nad hlavičkou */
 border-bottom: solid 6px #993300;  /* linka pod hlavičkou + záporné posunutí */
 _border-bottom: solid 2px #993300;  /* IE6 tenká linka */
 font-size:          80%;  /* písmo v patičce trochu zmenšit */
 height:          1.25em;  /* výška patičky */
 overflow:         hidden;  /* co přečuhuje zahoď */
 /*padding-left:        1em;  /* to nejde použít protože IE6 neumí počítat */
}                    /* přidal jsem pevnou mezeru do textu */


/* Zobrazení hlavičky, patičky a menu když není JavaScript */
/* ------------------------------------------------------- */
noscript p {              /* Odstavec není odstavcem ale řádkou */
 display: inline;           /* aby nebylo odřádkování */
}


/*============================================================================*/
/* Nastavení pro tělo dokumentu                        */
/*============================================================================*/


/* Nastavení těla dokumentu */
/* ------------------------ */
div.Text, div.Section1 {        /* tělo stránky */
 /*border:    solid #20FF20 1px;  /* pro ladění */
 padding:           2ex;  /* oddělení textu od okrajů */
 margin-top:          3em;  /* když funguje fixní pozicování vynech hlavičku */
 _margin-top:         0px;  /* IE6 umístění rovnou pod hlavičku */
 margin-left:         16ex;  /* odsazení o velikost menu a kousek */
 _margin-left:         0px;  /* IE6 levý okraj vznikne sám obtékáním menu */
 margin-bottom:       1.25em;  /* když funguje fixní pozicování vynech patičku */
                    /* číslo 1/font-size v patičce */
 _margin-bottom:        0px;  /* IE6 umístění patičku hned za textem */
 /* Rolovátko jen pro vnitřek */
 overflow:          auto;  /* rolovátko jen pro dlouhý obsah */
 position:          fixed;  /* fixní umístění na stránce */
 top:             0px;  /* vyplň celé místo */
 bottom:            0px;  /* vyplň celé místo */
 left:             0px;  /* vyplň celé místo */
 right:            0px;  /* vyplň celé místo */
}

/* odstranění okraje */
.NoBorder {
 border:             0;
}

img {
 page-break-inside:     avoid;
}

a img {                 /* obrázky uvnitř odkazů obvykle nemají okraj */
 border:            0px;  /* žádný okraj */
}

/* centrování vyznačených elementů */
.Center, tr.Center th {         /* centrovaní i celých řádek tabulky */
 text-align:        center;  /* centrovani */
}

.Left {
 text-align:         left;  /* zarovnání vlevo */
}

.Right {
 text-align:         right;  /* zarovnnání vpravo*/
}


/* Odsazení od kraje */
.ShiftRight {
 padding-left:         5ex;  /* Odsazení od levého okraje */
}


/* obarvení textů psaných kurzivou */
p i, div i, span i {
 color:          #990000;
}


em {                  /* zvýrazňovač */
 background:        yellow;  /* podkad žlutě */
 font-style:        inherit;  /* skloněné nechci */
}

/* poznámka */
.Remark {
 font-style:        italic;  /* skloněné */
 color:          #990000;  /* barveno */
}

/* Tabulky */
/* ------- */
table {
 border-collapse:     separate;  /* příčky v tabulce */
 border:     3px solid #CCCCCC;  /* vnější okraj tabulky */
 margin-top:         0.5em;  /* odstup nahoře (oddělení od souseda) */
 margin-bottom :       0.5em;  /* odstup dole */
 background-color:     #EEFFEE;  /* pozadí tabulky */
}

/* příčky mezi buňkami */
th, td {
 border:     1px solid #CCCCCC;  /* příčky mezi buňkami (v FF se barva chybně dědí) */
 text-align:         left;  /* přebití centrování th prvku */
 padding:          0.5em;  /* mezera mezi obsahem buňky a příčkami */
}

th {
 color:          #FF2020;  /* odlišení hlavičkových řádek */
}

table p, table div, table li, table ol, table ul, table td {
 margin-top:         0.3em;  /* omezeni nadbytečné mezery u FF */
 margin-bottom:       0.3em;  /* omezeni nadbytečné mezery u FF */
}

/* Tabulka Soupiska */
/* ---------------- */
/* Tabulka s rozpiskou součástek                  */
/* Formát tabulky vychází z obecné tabulky             */
/* první <th> je legenda                      */
/* další <th> jsou skupinou součástek                */
/* značky <td> jsou vlastní seznam, první sloupec odskočený vpravo */
/* nutno doladit tak, aby fungovaly i dvousloupcové tabulky seznamu součástí */
table.Soupiska td {
 padding:        0px 0.5em;  /* mezera mezi obsahem buňky a příčkami */
}

table.Soupiska tr td {
 padding-left:         2ex;  /* odsazení referenci (a hodnot) */
}

table.Soupiska tr > th {        /* funkci potomek IE6 nezná */
 font-style:        italic;  /* a tak se to v IE ignoruje */
 font-weight:        normal;  /* jinak vše th je hubené písmo kurzivou */
 padding:        0px 0.5em;  /* mezera mezi obsahem buňky a příčkami */
}

table.Soupiska tr:first-child > th {
 font-style:        normal;  /* vše kromě prvního th (opět v IE6 nefunguje) */
 font-weight:         bold;
 padding:          0.5em;  /* mezera jen u nadpisu */
}


/* Zobrazení rozcestníku na hlavní stránce */
p.Rozcestnik {             /* odstavec s rozcestníkem */
 text-align:        center;  /* centrovani */
}

p.Rozcestnik img {           /* obrázky v rozcestníku */
 padding:           5px;  /* okraj */
 margin:            5px;  /* mezera mezi nimi */
 border:     solid 2px #993300;  /* rámeček */
 background-color:     #FFFFCC;  /* pozadí */
}


/*============================================================================*/
/* Formáty pro Toc (obsah)                          */
/*============================================================================*/


ul.Toc {
 background:        #EEFFEE;  /* barva pozadí seznamu jako u tabulky */
 list-style:         none;  /* bez puntíků */
 margin:            1em;  /* vnější okraj */
 padding:           1em;  /* vnitřní okraj */
}

ul.Toc li.TocH1 {
 padding-left:         0ex;  /* odsazení první úrovně */
}

ul.Toc li.TocH2 {
 padding-left:         3ex;
}

ul.Toc li.TocH3 {
 padding-left:         6ex;
}

ul.Toc li.TocH4 {
 padding-left:         9ex;
}

ul.Toc li {
 padding-left:        12ex;  /* odsazení pro všechny další */
}


/*============================================================================*/
/* Formáty pro stránku o autorech                       */
/*============================================================================*/


div.AboutAuthor {            /* list pro jednoho autora */
 border:       solid 1px red;  /* rámeček okolo člověka */
 padding:          1.5em;  /* mezera uvnitř rámečku */
 margin-bottom:        1em;  /* mezera mezi rámečky pod sebou */
}

/* -------------------- */
div.AboutAuthor .Name {         /* položka jména autora */
 font-style:        italic;  /* kurzíva */
 color:            red;  /* barva jména */
}

div.AboutAuthor img.Author {      /* vložený obrázek autora */
 float:           right;  /* plovoucí vpravo */
 margin-left:         20px;  /* mezera mezi textem a obrázkem */
 border:           none;
}

div.AboutAuthor ul {          /* Seznam činností autora */
 font-style:        italic;  /* písmo seznamu činností */
 list-style:         none;  /* seznam je bez odrážek */
}

div.AboutAuthor p.Contact {
 font-style:        italic;  /* kurzíva */
 color:            red;  /* barva jména */
}


/*============================================================================*/
/* Formáty pro stránky údržby                         */
/*============================================================================*/


.MaintenanceLogged {          /* Tlačítko se jménem přihlášeného */
 position:        absolute;  /* momo tok dokumentu */
 right:            1em;  /* vpravo */
 border:     solid 1px #993300;  /* rámeček hnědý */
 padding:           5px;  /* výplň */
 background-color:     #FFFFCC;  /* pozadí žluté */
}

.MaintenanceLogged .Name {
 color:          #993300;  /* písmo hnědé */
 font-weight:         bold;  /* písmo tlusté */
 background-color:     #FFFFFF;  /* pozadí bílé */
 padding:           2px;  /* mezera okolo */
}


/*============================================================================*/
/* Formáty pro WEBSVN                             */
/*============================================================================*/


.highlight
{
 color:          #993300;
 font-style:        italic;
}

table.bordered, table.outlined, table.blame
{
 border-collapse:     collapse;
 border:     solid 2px #993300;
}

.bordered td, .bordered th
{
 border:     solid 2px #993300;
}

.outlined td
{
 padding:     0px 5px 0px 5px;
}

.outlined th, .blame th
{
 padding:     5px 5px 5px 5px;
 font-weight:         bold;
 border:     solid 2px #993300;
}

.outlined td, .blame td
{
 padding:     1px 5px 1px 5px;
 border-right:  solid 2px #993300;
 border-bottom: solid 1px #F0F0F0;
}

td.diffdeleted
{
 font-size:          11px;
 background-color:     #FFCCCC;
}

td.diffchanged
{
 font-size:          11px;
 background-color:     yellow;
}

td.diffadded
{
 font-size:          11px;
 background-color:     #CCFFCC;
}

td.diff
{
 font-size:          11px;
 background-color:     #D0D0D0;
}

table.diff
{
 border-collapse:     collapse;
}

div.newpath
{
 padding:     5px 5px 5px 5px;
 border:     solid 2px #993300;
}

.plusbox, .minus
{ 
 float:            left;
 clear:            both;
 position:        relative;
 top:             -3px;
 font-size:          13px;
 font-weight:         bold;
 width:            16px;
 text-indent:          0;
 height:           16px;
 color:           black;
 text-align:        center;
 padding:     0px 2px 0px 3px;
 border:      black solid 1px;
 margin-right:         5px;
}

.plusbox
{ 
 background-color:     #D0D0D0;
}

.minusbox
{
 background-color:     #993300;
}

.groupname
{
 padding-left:         0px;
 text-indent:        -25px;
 margin:        3px 0 3px 0;
}

.switchcontent
{
 margin:       3px 0 0 20px;
}

code
{
 white-space:         pre;
}
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1