{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Web/] [Copyright.cs.html] - Revize 944

Přejdi na současnou revizi

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title> Autorská práva </title>
  <meta name="keywords" content="stavebnice MLAB univerzální moduly copyrights">
  <meta name="description" content="O autorských právech projektu MLAB">
  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Head.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <link rel="StyleSheet" href="../Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl">
  <link rel="StyleSheet" href="../Web/CSS/MLAB_Print.css" type="text/css" media="print">
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../Web/PIC/MLAB.ico">
  <script type="text/javascript" src="../Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->
 </head>

 <body lang="cs">

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Header.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== HLAVICKA ============== -->
  <div class="Header">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../");
    DrawHeader();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Menu.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== MENU ============== -->
  <div class="Menu">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../");
    DrawMenu();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) menu je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

  <!-- ============== TEXT ============== -->
  <div class="Text">
   <h1 class="FirstWird Small"> Rozsah </h1>
    <p>
     Celý obsah tohoto webu je autorským dílem a zůstává jím
     ať je uložen či šířen jakýmkoli způsobem (například na tomto webu, na
     jiném počítači, na datovém nosiči, v operační paměti a podobně).
    </p>
   <h1 class="FirstWird Small"> Záruky </h1>
    <p>
     Autoři dávají k dispozici obsah projektu MLAB tak jak je bez jakýchkoli záruk.
     Zejména nezaručují, že informace jsou přesné a úplné. U uživatelů se předpokládá
     adekvátní úroveň znalostí a schopností k dosažení odpovídajícího užitku.
    </p>
   <h1 class="FirstWird Small"> Co je dovoleno </h1>
    <p>
     Je dovoleno užít díla k nekomerčním účelům, pro vlastní studium.
     Komerční organizace jej mohou užít pro vlastní potřebu ne však jako součást
     školení svých zákazníků či partnerů.
    </p>
    <p>
     Díla původní i odvozená se mohou mohou dále šířit jako nekomerční za předpokladu
     uvedení odkazu na web projektu MLAB
     <a href="http://www.mlab.cz"> http://www.mlab.cz</a> a zachování informace
     o původních autorech.
    </p>
   <h1 class="FirstWird Small"> Co není dovoleno </h1>
    <p>
     Užít díla ke komerčním účelů, tedy zejména za účelem dosažení zisku. Není
     dovoleno hromadně vyrábět a prodávat moduly či zařízení projektu MLAB a
     vydávat dokumentaci tiskem nebo spolu s cizí dokumentací nebo na médiu
     s dalším obsahem komerčního charakteru.
    </p>
    <p>
     Není dovoleno modifikovat dílo a dále je šířit pod jinými podmínkami nebo
     dokonce bez uvedení původních autorů.
    </p>
   <h1 class="FirstWird Small"> Výjimky </h1>
    <p>
     Užít díla v rozporu s výše uvedenými podmínkami je možné pouze po dohodě
     s autory. V případě nejistoty se spojte s autory.
    </p>
  </div>

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== PATIČKA ============== -->
  <div class="Footer">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../");
    DrawFooter();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

 </body>
</html>
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1