{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Web/] [Downloads.cs.html] - Revize 3546

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title> Ke stažení </title>
  <meta name="keywords" content="stavebnice MLAB univerzální moduly ke stažení download">
  <meta name="description" content="Ke stažení z webu MLAB">
  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Head.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <link rel="StyleSheet" href="../Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl">
  <link rel="StyleSheet" href="../Web/CSS/MLAB_Print.css" type="text/css" media="print">
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="../Web/PIC/MLAB.ico">
  <script type="text/javascript" src="../Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->
 </head>

 <body lang="cs">

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Header.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== HLAVICKA ============== -->
  <div class="Header">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../");
    DrawHeader();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Menu.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== MENU ============== -->
  <div class="Menu">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../");
    DrawMenu();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) menu je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

  <!-- ============== TEXT ============== -->
  <div class="Text">
   <h1> Stažení dokumentace MLAB </h1>
    <p>
     Pro získání dat máte několik možností:
    <p>
    <ul>
     <li><a href="#SVN_client">Stažení dat na vlastní počítač pomocí SVN klienta</a></li>
     <li><a href="#WebSVN">Stažení dat webovou aplikací WebSVN</a></li>
     <li><a href="#Downloads">Stažení souborů</a></li>
    </ul>

   <h2 id="SVN_client"> SVN klient </h2>
    <p>
     Tato možnost Vám zpřístupňuje přímo vývojovou databázi SVN ve které
     jsou uloženy všechny veřejné informace konstrukčního charakteru.
     Nevýhodou je to, že si budete muset nainstalovat SVN klienta na Váš
     počítač.
    </p>
    <p>
     Jako SVN klienta, můžete použít například
     <a href="http://tortoisesvn.net/downloads"
       title="Download stránka">TortoiseSVN</a>.
     Po jeho instalaci si někde u sebe na počítači vytvoříte složku na
     kterou pak kliknete pravým tlačítkem a v pop-up menu vyberete volbu
     "Checkout" a do vzniklého okna napíšete adresu SVN serveru.
    </p>

    <p>
     V Linuxu lze jako klienta použít přímo program subversion jeho instalaci v Ubuntu provedeme snadno v příkazovém řádku pomocí:
     <i>sudo apt-get install subversion </i>
     Pak si již můžeme rovnou stáhnout některou databázi. Např. 
     <i>svn co svn://svn.mlab.cz/MLAB/</i>

    </p>


    <table>
     <tr>
      <td> <i>svn://svn.mlab.cz/MLAB/</i> </td>
      <td> hlavní databáze </td>
     </tr>
     <tr>
      <td> <i>svn://svn.mlab.cz/MLAB_E</i> </td>
      <td> Externí projekty zatím nezařazené do hlavní databáze (hlavně experimenty a ročníkové práce škol) </td>
     </tr>
     <tr>
      <td> <i>svn://svn.mlab.cz/library/</i> </td>
      <td> knihovny OrCAD, PADS, ... </td>
     </tr>
    </table>
    <p>
     První stahování trvá dlouho protože se (defaultně) stahuje obraz celé
     databáze. To je dnes více než 1GB. Jako anonymní uživatel budete mít
     přístup jen pro čtení. Pokud by jste se chtěli aktivně podílet na
     projektu MLAB, tak kontaktujte některého z
     <a href="./AboutAuthors.cs.html">autorů</a>
     a bude vám zřízen v SVN databázi projektu MLAB účet.
    <p>

   <h2 id="WebSVN"> WebSVN </h2>
    <p>
     Pomocí WebSVN můžete data SVN databáze přímo prohlížet a případně
     stahovat zakomprimované celé adresáře (ZIP archiv). Na Váš počítač
     není třeba nic instalovat.
     Přístup do databáze získáte automaticky po kliknutí na odkaz
     <a href="http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&amp;path=%2F&amp;sc=0&amp;langchoice=Česky"
       title="Web interface k SVN databázi">WebSVN</a>
     v panelu odkazů. Mezi různými repositáři, (MLAB, a dalšími) se můžete
     přepínat pomocí menu v pravo nahoře.
    <p>

   <h2 id="Downloads"> Downloads </h2>
    <p>
     Sekce
     <a href="http://www.mlab.cz/Downloads"
       title="Soubory ke stažení">Downloads</a>
     je určena pro sdílení souborů většího rozsahu, které nemusejí být
     verzovány (ve vývojové databázi SVN). V našem případě jsou to hlavně
     PDF soubory s datovými listy použitých součástek a podobně.
    <p>

  </div>

  <!-- AUTOINCLUDE START "Page/Footer.cs.ihtml" DO NOT REMOVE -->
  <!-- ============== PATIČKA ============== -->
  <div class="Footer">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("../");
    DrawFooter();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <p><b> Pro zobrazení (vložení) hlavičky je potřeba JavaScript </b></p>
   </noscript>
  </div>
  <!-- AUTOINCLUDE END -->

 </body>
</html>
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1