{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [Web/] [JS/] [MLAB_Menu.js] - Revize 614

Přejdi na současnou revizi

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

// History:
//  Oprava parametrů obrázku v hlavičce, oprava odkazu na stránku údržby
//  Doplněna detekce jazyka dokumentu (ve značce body)
//  Předěláno na jinou strukturu adresářů, doplněno poukování odkazů
//  Oprava regulárního výrazu tak, aby nekazil odkaz Nahoru v patičce
//  Změna kódování na UTF-8
//  Doplněno automatické generování obsahu
//  Doplněno generování značky <a id="_Up"> pro odkaz Up v patičce
//  Doplněn skript pro sledování návštěvnosti stránek
//  Korekce zobrazení data modifikace stránky pro český jazyk
//  Doplněn do patičky odkaz na HTML validator + změna na přímý odkaz
//  Zrušeno Forum a zavedeno FAQ

var RelPath="";   // Proměnná pro uložení relativní cesty k rootu webu
          // Všechny cesty v tomto skriptu pak mají být cestami od
          // rootu webu (například Web/PIC/MLAB.ico)

function Test()
// Testovací funkce pro ladění
{
 with (document)
 {
  var Info;
  // Test
  // Užitečné: document.URL (cesta a jméno souboru stránky)
  write('<p class="MenuText Small">');
  write('document language '+DocLang());
  write('</p>');
  write('<p class="MenuText Small">');
  write('document language '+navigator.appVersion);
  write('</p>');
  write('<p class="MenuText Small">');
  write('document language '+document.body.lang);
  write('</p>');
  write('<p class="MenuText Small">');
  write('navigator language '+navigator.language); // FF ano, IE6 ne
  write('</p>');
 }
}


function DocLang()
// Vrací zkratku jazyka stránky ( cs en )
// Není-li v dokumentu uvedená vrací en
{
 var s;
 s=document.body.lang.toLowerCase();
 if(s=="cs") return "cs"; // To by mě zajímalo proč je čeština cs a ne cz
 if(s=="sk") return "cs"; // Pro slováky bude asi čeština vhodnější
 return "en";       // Pro všechny ostatní dáme angličtinu
}


function SetRelativePath(Path)
// Nastaví relativní část cesty tak, abychom se dostali k rootu webu
// Například pro stránky v adresáři "Web" je tento parametr "../"
{
 // Zapamatuji si relativní cestu
 RelPath=Path;
 // Případně doplním na konec lomítko
 if (RelPath.length!=0)
  if (RelPath.charAt(RelPath.length-1)!='/')
   RelPath+='/';
}


function PokeRelativePath(Content)
// Vezme řetězec a doplní v něm všechny odkazy o relativní část cesty
{
 Content=(Content.replace(/(\s+href=[\"\'])([^#])/ig,'$1'+RelPath+'$2'));
 Content=(Content.replace(/(\s+src=[\"\'])([^#])/ig,'$1'+RelPath+'$2'));
 return Content;
}


function DrawHeader(MoreInfo)
// Nepovinny parametr udava nadpis stranky
// Neni-li uveden bere se text ze znacky title dokumentu
{
 // Proměnná pro vznikající vkládaný obsah
 var Content="";
 // Default informace pokud je parametr nezadany
 if(MoreInfo==undefined) MoreInfo=document.title;
 // Vlozeni HTML kodu
 Content+='<div class="InnerHeader"> ';
 if (DocLang()=="cs")
  { // český text
   Content+='<a href="index.cs.html" title="Domů"><span class="HeaderLogo">MLAB</span><img src="Web/PIC/MLAB_online.gif" alt="MLAB Logo"></a>';
  }
 else
  { // English text
   Content+='<a href="index.en.html" title="Home"><span class="HeaderLogo">MLAB</span><img src="Web/PIC/MLAB_online.gif" alt="MLAB Logo"></a>';
  }
 Content+='<span class="HeaderText">'+MoreInfo+'</span>';
 Content+='</div> ';
 // Korekce cest v odkazech
 Content=PokeRelativePath(Content);
 // Výstup sestaveného textu
 document.write(Content);
}


function DrawMenu(MoreInfo)
// Nepovinny parametr udava nazev menu
// Neni-li uveden dava se text Menu
//// Zvýrazněný text má navíc class="Selected", zatím se nepoužívá
{
 // Proměnná pro vznikající vkládaný obsah
 var Content="";
 // Default text
 if(MoreInfo==undefined) MoreInfo="Menu";
 // Vlastni menu
 Content+='<div class="InnerMenu">';
 Content+=' <div class="Navigation">';
 Content+='  <div class="MenuText">';
 Content+=    MoreInfo;
 Content+='  </div>';
 if (DocLang()=="cs")
  { // český text
   // POZOR: Při změně nutno zkontrolovat soubor index.cs.html
   Content+='<ul>';
   Content+=' <li> <a href="index.cs.html" title="Domů">Home</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/Articles.cs.html" title="Články, informace">Články</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/Modules.cs.html" title="Jednotlivé moduly MLAB">Moduly</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/Designs.cs.html" title="Samostatné konstrukce">Konstrukce</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/News.cs.html" title="Novinky">Novinky</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/FAQ.cs.html" title="Nejčastější dotazy">FAQ</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href= "http://www.mlab.cz/photogallery/" title="Galerie fotografií">Fotogalerie</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/Downloads.cs.html" title="Ke stažení">Downloads</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href= "http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&amp;path=%2F&amp;sc=0&amp;langchoice=Česky" title="Webový přístup do databáze SVN">WebSVN</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/Maintenance.cs.html" title="Stránka údržby webu">Údržba</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/About.cs.html" title="O webu, stavebnici MLAB atd.">O projektu</a> </li>';
   Content+='</ul>';
  }
 else
  { // English text
   // POZOR: Při změně nutno zkontrolovat soubor index.en.html
   Content+='<ul>';
   Content+=' <li> <a href="index.en.html" title="Home">Home</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/Articles.en.html" title="Articles and other Texts">Articles</a></i>';
   Content+=' <li> <a href="Web/Modules.en.html" title="Individual MLAB Modules">Modules</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/Designs.en.html" title="Independed Designs">Designs</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/News.en.html" title="News">News</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/FAQ.en.html" title="Frequently Asked Questions">FAQ</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href= "http://www.mlab.cz/photogallery/" title="Photo Gallery">Photogallery</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/Downloads.en.html" title="For download">Downloads</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href= "http://www.mlab.cz/WebSVN/listing.php?repname=MLAB&amp;path=%2F&amp;sc=0&amp;langchoice=English" title="Web interface to SVN database">WebSVN</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/Maintenance.en.html" title="Maintenance page">Maintenance</a> </li>';
   Content+=' <li> <a href="Web/About.en.html" title="About Project">About</a> </li>';
   Content+='</ul>';
  }
 Content+=' </div>';
 Content+='</div> ';
 // Korekce cest v odkazech
 Content=PokeRelativePath(Content);
 // Výstup sestaveného textu
 document.write(Content);
}


function DrawFooter(MoreInfo)
// Nepovinny parametr pro text do paticky
{
 // Proměnná pro vznikající vkládaný obsah
 var Content="";
 var Time="";
 // Default text je prazdny
 if(MoreInfo==undefined) MoreInfo="";
 // Vlozeni HTML kodu
 Content+='<div class="InnerFooter">';
 Content+='&nbsp;';  // ústupek IE6 (chyba výpočtu šířky při nenulovém paddingu )
 if (DocLang()=="cs")
  { // český text
   Content+='<a href="#_Up" class="NoPrint">Nahoru</a> &nbsp; ';
   Content+='<a href="Web/Copyright.cs.html">Copyright</a> &copy; ';
   Content+='<a href="Web/AboutAuthors.cs.html">Autoři MLAB</a> &nbsp; ';
  }
 else
  { // English text
   Content+='<a href="#_Up" class="NoPrint">Up</a> &nbsp; ';
   Content+='<a href="Web/Copyright.en.html">Copyright</a> &copy; ';
   Content+='<a href="Web/AboutAuthors.en.html">MLAB Authors</a> &nbsp; ';
  }
 if (document.location.hostname!='')
  {
   Content+='<a href= "http://validator.w3.org/check?uri='
    +document.location.href
    +'">HTML Validator</a> &nbsp; ';
  }
 /*else
  {
   Content+='<a href= "http://validator.w3.org/check?fragment='
    +''
    +'">HTML Validator</a> &nbsp; ';
  }*/
 Time=document.lastModified;
 if (DocLang()=="cs")
  { // Převeď anglické datum na české
   Time=(Time.replace(/(.+)\/(.+)\/(.+)/i,'$2.$1.$3'));
  }
 Content+='['+Time+'] &nbsp;&nbsp;&nbsp;';
 Content+=MoreInfo;
 Content+='</div>';
 // Korekce cest v odkazech
 Content=PokeRelativePath(Content);
 // Výstup sestaveného textu
 document.write(Content);
}


// Vlozeni cesty u vypisu adresaru
function DrawDirectory()
{
 document.write(decodeURI(location.pathname));
}


//=============================================
// Automatické generování obsahu
//
// Ke každé značce s class="PutTocHere x" vygeneruje obsah
// s hloubkou x nadpisů (defaultně 2 úrovně)


function tocGetText(obj)
// Vrať řetězec s obsahem elementu
{
 var str=""
  for (var i=0;i < obj.childNodes.length;i++)
  {
   if (obj.childNodes[i].nodeType==1)     // ELEMENT_NODE
    str += tocGetText(obj.childNodes[i])
   else if (obj.childNodes[i].nodeType==3)   // TEXT_NODE
    str += obj.childNodes[i].data
  }
 return str
}

var tocGlobalContext=0 // pro unikátní kotvy ve značce <a>

function tocHeaders(el,obj,depth)
// Proleze hierarchickou strukturu a najde vsechny nadpisy
// do zadané úrovně včetně.
{
 var tagList = "H1;H2;H3;H4;H5;H6;H7;"
 if (tagList.indexOf(obj.tagName+";")>=0)    // je to nadpis
 if (obj.tagName.charAt(1)<=depth)        // úroveň nadpisu
 {
  // Vytvoř položku seznamu
  var eLI = document.createElement("li")    // položka seznamu
  var eA = document.createElement("a")     // uvnitř link
  var eLIText = document.createTextNode(tocGetText(obj)) // uvnitř text
  eLI.className="Toc" + obj.tagName       // úroveň nadpisu do class
  eA.href="#_Toc_"+tocGlobalContext       // cíl odkazu
  eA.appendChild(eLIText)            // vlož text do odkazu
  eLI.appendChild(eA)              // vlož odkaz do položky seznamu
  el.appendChild(eLI)              // vlož položku seznamu do seznamu

  // Přidej k nadpisu kotvu (znackou <a>)
  var anchor=document.createElement("a")
  anchor.id="_Toc_"+tocGlobalContext++     // unikátní jména kotev
  obj.appendChild(anchor)            // přidej kotvu k nadpisu
 }
 for (var i=0;i < obj.childNodes.length;i++)   // rekurze
  if (obj.childNodes[i].nodeType==1)
   tocHeaders(el,obj.childNodes[i],depth)
}


function tocPutToc(objToc)
// Rekurzivně projdi strom dokumentu a na všechna místa kam patří
// vlož seznam. Místo je ozačeno značkou s id="PutTocHere".
// Volitelně může být uveden parametr Class="x", kde x udává hloubku
// zpracovávaných nadpisů.
{
 var cl=objToc.className.split(" ")       // vezmi class a rozděl ho na slova
 if (cl[0].toUpperCase()=="PutTocHere".toUpperCase())
 {
  var depth=2                  // default hodnota hloubky
  for (var i=1;i<cl.length;i++)
  {
   if (cl[i]!="")               // preskoč prázdné položky (IE6)
   {
    depth=cl[i]                // byla zadána i druhá hodnota
    break
   }
  }

  var toc = document.createElement("ul")    // Toc je nečíslovaný seznam
  toc.className="Toc"              // s Class="Toc"

  var objHx = document.getElementsByTagName("body")[0]  // Odtud začínáme
  tocHeaders(toc,objHx,depth)          // projdi všechny nadpisy
  objToc.appendChild(toc)            // přidej Toc jako jeho dítě
 }
 // Rekurzivní procházení dětí
 for (var i=0;i < objToc.childNodes.length;i++)
  if (objToc.childNodes[i].nodeType==1)     // ELEMENT_NODE
   (tocPutToc(objToc.childNodes[i]))
}


function putUp()
// Funkce najde první div class="Text" a umístí do něj kotvu
// Slouží pro klikací odkaz v patičce pro skok na začátek stránky
{
 var objDiv = document.getElementsByTagName("body")[0]   // první body
 var objDiv=objDiv.getElementsByTagName("div")       // v něm všechny div
 for (var i=0;i < objDiv.length; i++)           // celé projdi
 {
  // Test zda je to div.class="Text"
  if((" "+objDiv[i].className+" ").toUpperCase().indexOf(" TEXT ")>=0)
  {
   // Vyrob nový element kotvy (značka <a name="Up">)
   var eA=document.createElement("a")
   //eA.name="Up"                    // nefunguje v IE
   eA.id="_Up"                      // unikátní Id kotvy
   // Kontrolní výpis
   //var ePText=document.createTextNode("Anchor " + String(i) + " " + objDiv[i].className)
   //eA.appendChild(ePText)
   // Vlož nový element na začátek
   if (objDiv[i].childNodes.length>0)
    objDiv[i].insertBefore(eA,objDiv[i].childNodes[0]) // před první dítě
   else
    objDiv[i].appendChild(eA)              // žádné dítě nebylo
   // Hotovo
   break
  }
  // Kontrolní výpis
  //var eP=document.createElement("p")
  //var ePText=document.createTextNode("Div " + String(i) + " " + objDiv[i].className)
  //eP.appendChild(ePText)
  //objDiv[0].appendChild(eP)
 }
}


//=============================================
// Skript pro sbírání statistiky návštěvnosti stránek
//
// http://www.phpmyvisites.net/
// License GNU/GPL (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html)
function pmv_log(pmv_site, pmv_url, pmv_pname, pmv_vars)
{
    function plugMoz(pmv_pl) {
        if (pmv_tm.indexOf(pmv_pl) != -1 && (navigator.mimeTypes[pmv_pl].enabledPlugin != null))
            return '1';
        return '0';
    }
    function plugIE(pmv_plug){
        pmv_find = false;
        document.write('<SCR' + 'IPT LANGUAGE=VBScript>\n on error resume next \n pmv_find = IsObject(CreateObject("' + pmv_plug + '"))</SCR' + 'IPT>\n');
        if (pmv_find) return '1';
        return '0';
    }
    var pmv_jav='0'; if(navigator.javaEnabled()) pmv_jav='1';
    var pmv_agent = navigator.userAgent.toLowerCase();
    var pmv_moz = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);
    var pmv_ie= (pmv_agent.indexOf("msie") != -1);
    var pmv_win = ((pmv_agent.indexOf("win") != -1) || (pmv_agent.indexOf("32bit") != -1));

    if (!pmv_win || pmv_moz){
        pmv_tm = '';
        for (var i=0; i < navigator.mimeTypes.length; i++)
            pmv_tm += navigator.mimeTypes[i].type.toLowerCase();
        var pmv_dir = plugMoz("application/x-director");
        var pmv_fla = plugMoz("application/x-shockwave-flash");
        var pmv_pdf = plugMoz("application/pdf");
        var pmv_qt = plugMoz("video/quicktime");
        var pmv_rea = plugMoz("audio/x-pn-realaudio-plugin");
        var pmv_wma = plugMoz("application/x-mplayer2");
    } else if (pmv_win && pmv_ie){
        var pmv_dir = plugIE("SWCtl.SWCtl.1");
        var pmv_fla = plugIE("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.1");
        var pmv_pdf = '0';
        if (plugIE("PDF.PdfCtrl.1") == '1' || plugIE('PDF.PdfCtrl.5') == '1' || plugIE('PDF.PdfCtrl.6') == '1')
            pmv_pdf = '1';
        var pmv_qt = plugIE("QuickTimeCheckObject.QuickTimeCheck.1");
        var pmv_rea = plugIE("rmocx.RealPlayer G2 Control.1");
        var pmv_wma = plugIE("MediaPlayer.MediaPlayer.1");
    }

    var getvars='';
    for (var i in pmv_vars){
        if (!Array.prototype[i]){
            getvars = getvars + '&a_vars['+ escape(i) + ']' + "=" + escape(pmv_vars[i]);
        }
    }
    pmv_do = document; pmv_da = new Date();
    try {rtu = top.pmv_do.referrer;} catch(e) {
        try {rtu = pmv_do.referrer;} catch(E) {rtu = '';}
    }

    src = pmv_url;
    src += '?url='+escape(pmv_do.location)+'&pagename='+escape(pmv_pname)+getvars;
    src += '&id='+pmv_site+'&res='+screen.width+'x'+screen.height+'&col='+screen.colorDepth;
    src += '&h='+pmv_da.getHours()+'&m='+pmv_da.getMinutes()+'&s='+pmv_da.getSeconds();
    src += '&flash='+pmv_fla+'&director='+pmv_dir+'&quicktime='+pmv_qt+'&realplayer='+pmv_rea;
    src += '&pdf='+pmv_pdf+'&windowsmedia='+pmv_wma+'&java='+pmv_jav+'&ref='+escape(rtu);

 // Do již načteného dokumentu se nesmí zapisovat (vznikla by nová stránka)
 //pmv_do.writeln('<img src="'+src+'" alt="phpMyVisites" style="border:0" />');
 // Místo toho přednačteme obrázek
 var dummy_picture=new Image();
 dummy_picture.src=src;
}


function doLoad()
// Tato funkce se spustí při načtení celé stránky.
{
 // Najdi všechna místa pro seznam
 var objToc = document.getElementsByTagName("body")[0]  // Odtud začínáme
 tocPutToc(objToc)
 // Najdi horní konec stránky a umísti tam značku
 putUp()
 // Volání zpracování návštěvnosti
 var a_vars = Array();
 var pagename='';
 var phpmyvisitesSite = 1;
 var phpmyvisitesURL = "http://www.mlab.cz/phpmyvisites/phpmyvisites.php";
 //if (location.hostname != "") // jen při přístupu na server
 //{
 // pmv_log(phpmyvisitesSite, phpmyvisitesURL, pagename, a_vars);
 //}
}


// Zaregistruj výkonný skript po načtení celé stránky
window.onload = doLoad
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1