{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [browserconfig.xml] - Revize 4937

Přejdi na současnou revizi

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<browserconfig>
 <msapplication>
  <tile>
   <square150x150logo src="/mstile-150x150.png?v=LbGB2z6jKb"/>
   <TileColor>#da532c</TileColor>
  </tile>
 </msapplication>
</browserconfig>
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1