{HEADER END}
{FILE START}

MLAB

[/] [index.cs.html] - Revize 117

Přejdi na současnou revizi

Porovnej s předchozí - Blame - Stáhnout jako soubor

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3c.org/TR/html4/strict.dtd">

<html>

 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" />
  <title> Hlavní stránka MLAB </title>
  <meta name="keywords" content="stavebnice MLAB univerzální moduly" />
  <meta name="description" content="Projekt MLAB, Hlavní stránka" />
  <link rel="StyleSheet" href="Web/CSS/MLAB.css" type="text/css" title="MLAB základní styl" />
  <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="Web/PIC/MLAB.ico" />
  <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="Web/JS/MLAB_Menu.js"></script>
 </head>

 <body lang="cs">

  <!-- ============== HLAVICKA ============== -->
  <div class="Header">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    SetRelativePath("");
    DrawHeader();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <b> Pro zobrazení (vložení) hlavièky je potøeba JavaScript </b>
   </noscript>
  </div>

  <!-- ============== MENU ============== -->
  <div class="Menu">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    DrawMenu();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <b> Pro zobrazení (vložení) menu je potøeba JavaScript </b>
   </noscript>
  </div>

  <!-- ============== TEXT ============== -->
  <div class="Text">
   <p class="Title">
    Vítejte ve svìtì MLAB
    <br>
    <a href="index.cs.html"><img border=0 width=22 height=13 src="./Web/PIC/CZE.gif" alt="Èeská vlajka"></a>
    <a href="index.en.html"><img border=0 width=22 height=13 src="./Web/PIC/GBR.gif" alt="Britská vlajka"></a>
   </p>
   <p class=Subtitle>
    Nekomerèní WEB nadšencù pro elektroniku s originálními návrhy modulù
    stavebnice MLAB. Zvláštì nás zajímají jednoèipové procesory
    a drobná robotika.
    <br>
    <i>
     Web není ještì hotový. Právì na nìm pracujeme.
    </i>
   </p>
   <p>
    Tento WEB slouží ke zveøejòování designù pro stavebnici MLAB a dalších designù
    a èlánkù našich autorù. Naším cílem je pøinášet <i>hodnotné informace</i>.
    Jsme autoøi nikoli sbìratelé odkazù. Více informací o našich cílech naleznete
    na stránce <a href="./Web/About.cs.html">o projektu</a>.
   </p>
   <p>
    <ul>
     <li><a href="./Web/AboutMLAB.cs.html">O stavebnici MLAB</a></li>
     <li><a href="./Web/AboutAuthors.cs.html">O autorech</a></li>
     <li><a href="./Web/AboutWeb.cs.html">O webu</a> </li>
    </ul>
   </p>
  </div>

  <!-- ============== PATIÈKA ============== -->
  <div class="Footer">
   <script type="text/javascript">
   <!--
    DrawFooter();
   // -->
   </script>
   <noscript>
    <b> Pro zobrazení (vložení) hlavièky je potøeba JavaScript </b>
   </noscript>
  </div>

 </body>

</html>
{FILE END}
{FOOTER START}

Poháněno WebSVN v2.1 alpha 1