Vznik stavebnice MLAB

Obrázek bastlu

Účel

Základním cílem při vzniku stavebnice MLAB bylo poskytnout otevřenou, robustní a univerzální technickou stavebnici jak amatérům tak i profesionálům určenou k testování a vývoji nových (často revolučních) zařízení. Stavebnice je velmi použitelná i k didaktickým účelům a je tak i používána.

Vlastnosti

Na rozdíl od podobných a i známějších projektů, jako například Arduino, není MLAB vývojovou a prototypovou platformou omezenou pouze na jednu architekturu například AVR nebo PIC, ale používá i součástky a mikroprocesory jiných výrobců a navzájem konkurenčních technologií. Navíc poskytuje mnohem komfortnější použití v aplikacích, kde je vyžadována robustnost a variabilita vytvořeného prototypu (Což jsou typicky vědecké aplikace). V MLABu je nový prototyp řešen komplexně od elektroniky po mechanickou konstrukci. To umožňuje jednoduše dosáhnout vynikající spolehlivosti výsledného zařízení, které pak může pracovat roky bez poruchy.

Jedním z těchto systematických postupů je použití speciální konstrukční desky. Tato základna je opatřena rastrem děr pro úchyt jednotlivých elektronických modulů. Rastr byl zvolen 400mils (tedy 10,16mm). Připevnění modulů k základní desce je řešeno pomocí šroubů M3x12 s maticemi na druhé straně desky.

Obrázek montáže modulů

K propojování vstupů a výstupů elektronických desek se používají kablíky různých délek opatřené na obou koncích konektory (samicemi) pro kontaktní hřebínky. Používají se standardní hřebínky v rastru 100mils (2,54mm).

Obrázek kablíků

Metody používané při návrhu zařízení jsou blíže specifikovány v pravidlech kompatibility.

Vznik webu

Proč vznikl tento WEB

Web MLAB vznikl protože si myslíme, že máme co zveřejnit. Hlavním impulzem byl vznik stavebnice MLAB. Stavebnice MLAB se nám v praxi natolik osvědčila, že bychom se rádi podělili o toto poznání s ostatními uživateli Internetu.

Co tento web obsahuje

Samozřejmě vše okolo stavebnice MLAB ale také řadu dalších dokumentů od našich přispěvatelů. Samostatné projekty nebo články více i méně spojené s projektem MLAB.

Kdo jej tvoří

Vetšinou zatím profesionální SW a HW vývojáři ve svém volném čase. A některé konstrukce jsou vytvořeny studenty v rámci vysokoškolských závěrečných prací. Nezanedbatelnou část vývoje aktuálně také vytváří firma Universal Scientific Technologies s.r.o., která je komerčním partnerem MLABu.

Jak se tento web používá?

Základem MLAB dokumentace je databáze SVN (SubVersion) pro ukládání zdrojových souborů a dalších dokumesntů od konstrukcí i webových stránek. Tato databáze je primárním zdrojem dat o stavebnici MLAB a obsah webu se z ní generován automaticky.

Web zajišťuje Apache2, který zpřístupňuje data uživatelům bez potřeby instalovat SVN klienta. Do SVN databáze je tak umožněn základní webový přístup (jen pro čtení) prostřednictvím WebSVN.

WEBové stránky používají HTML4 a CSS2. Nejsou optimalizovány pro žádný prohlížeč a doufáme, že se se svojí jednoduchou stavbou úspěšně vyhýbají chybám používaných prohlížečů.

Na tomto serveru také běží systém BOINC - otevřená architektura pro distribuované výpočty a využítí nevyužitého strojového času pro vědecké aplikace.

Autoři projektu

Ve svých začátcích byl MLAB vyvíjen několika kmenovými vývojáři dnes už se však na jeho kontinuálním vývoji podílí (aktivně nebo jednarázově) mnohem více lidí, jejichž seznam je z důvodu snadnější aktualizace uveden na projektové wiki.

Autorská práva

Rozsah

Celý obsah tohoto webu je autorským dílem a zůstává jím ať je uložen či šířen jakýmkoli způsobem (například na tomto webu, na jiném počítači, na datovém nosiči, v operační paměti a podobně).

Záruky

Autoři dávají k dispozici obsah projektu MLAB tak jak je bez jakýchkoli záruk. Zejména nezaručují, že informace jsou přesné a úplné. U uživatelů se předpokládá adekvátní úroveň znalostí a schopností k dosažení odpovídajícího užitku.

Co je dovoleno

Je dovoleno užít díla k nekomerčním účelům, pro vlastní studium. Komerční organizace jej mohou užít pro vlastní potřebu ne však jako součást školení svých zákazníků či partnerů.

Díla původní i odvozená se mohou mohou dále šířit jako nekomerční za předpokladu uvedení odkazu na web projektu MLAB http://www.mlab.cz a zachování informace o původních autorech.

Co není dovoleno

Užít díla ke komerčním účelům, tedy zejména za účelem dosažení zisku. Není dovoleno hromadně vyrábět a prodávat moduly či zařízení projektu MLAB a vydávat dokumentaci tiskem nebo spolu s cizí dokumentací nebo na médiu s dalším obsahem komerčního charakteru.

Není dovoleno modifikovat dílo a dále je šířit pod jinými podmínkami nebo dokonce bez uvedení původních autorů.

Výjimky

Užít díla v rozporu s výše uvedenými podmínkami je možné pouze po dohodě s autory. V případě nejistoty se spojte s autory.

Komunikace

IRC kanál

Asi nejrychlejším komunikačním kanálem je IRC na našem serveru mlab.cz #mlab

Mailing list

Existuje také emailová konference na google groups, ta je asi nejspolehlivějším komunikačním kanálem, pokud máte obecný dotaz, nebo připomínku a nechcete přímo kontaktovat konkrétního autora. Je vhodná také pro dotazy, které by mohly být užitečné i ostatním uživatelům stavebnice.

Facebook

A také máme propagační stránku na Facebooku, používáme ji hlavně na zvýraznění některých významných událostí. Jinak nemá primární informační charakter.

Partneři projektu

Stavebnice je dnes již tak rozsáhlá, že k jejímu udržení v aktuálním stavu a zajištění provozu webu i výroby a vývoje nových modulů by nestačili jenom samotní vývojáři, proto spolupracujeme i s dalšími sdruženími a institucemi.