Stažení dokumentace MLAB

Pro získání dat máte několik možností:

SVN klient

Tato možnost Vám zpřístupňuje přímo vývojovou databázi SVN ve které jsou uloženy všechny veřejné informace konstrukčního charakteru. Nevýhodou je to, že si budete muset nainstalovat SVN klienta na Váš počítač.

Jako SVN klienta, můžete použít například TortoiseSVN. Po jeho instalaci si někde u sebe na počítači vytvoříte složku na kterou pak kliknete pravým tlačítkem a v pop-up menu vyberete volbu "Checkout" a do vzniklého okna napíšete adresu SVN serveru.

V Linuxu lze jako klienta použít přímo program subversion jeho instalaci v Ubuntu provedeme snadno v příkazovém řádku pomocí: sudo apt-get install subversion Pak si již můžeme rovnou stáhnout některou databázi. Např. svn co svn://svn.mlab.cz/MLAB/

svn://svn.mlab.cz/MLAB/ hlavní databáze
svn://svn.mlab.cz/MLAB_E Externí projekty zatím nezařazené do hlavní databáze (hlavně experimenty a ročníkové práce škol)
svn://svn.mlab.cz/library/ knihovny OrCAD, PADS, ...

První stahování trvá dlouho protože se (defaultně) stahuje obraz celé databáze. To je dnes více než 1GB. Jako anonymní uživatel budete mít přístup jen pro čtení. Pokud by jste se chtěli aktivně podílet na projektu MLAB, tak kontaktujte některého z autorů a bude vám zřízen v SVN databázi projektu MLAB účet.

WebSVN

Pomocí WebSVN můžete data SVN databáze přímo prohlížet a případně stahovat zakomprimované celé adresáře (ZIP archiv). Na Váš počítač není třeba nic instalovat. Přístup do databáze získáte automaticky po kliknutí na odkaz WebSVN v panelu odkazů. Mezi různými repositáři, (MLAB, a dalšími) se můžete přepínat pomocí menu v pravo nahoře.

Downloads

Sekce Downloads je určena pro sdílení souborů většího rozsahu, které nemusejí být verzovány (ve vývojové databázi SVN). V našem případě jsou to hlavně PDF soubory s datovými listy použitých součástek a podobně.